Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Osnovni podaci o seminaru za turističkog vodiča

Ekonomski fakultet u Splitu na temelju rješenja Ministarstva turizma organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita i stručni ispit za Turističke vodiče za područje Splitsko dalmatinske Županije.

Navedeni seminar i ispit organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (N.N. 68/07), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (N.N. 50/08).

OBAVIJEST POTENCIJALNIM POLAZNICIMA SEMINARA ZA TURISTIČKE VODIČE:

Nastava na seminaru za turističke vodiče ciklus 01-2015 je završena.
Sljedeći ciklus seminara i ispita za turističkog vodiča planira se u studenom 2015. godine. Prijave će biti kroz listopad 2015. Pratite naše web stranice za ažurirane podatke!


OBAVIJEST "STARIM" POLAZNICIMA SEMINARA ZA TURISTIČKE VODIČE:

Za "stare" polaznike (svi upisani na seminar za turističkog vodiča prije 2015. godine) kojima su prošli svi rokovi za završetak polaganja ispita omogućava se izlazak na još jedan - ZADNJI!!!! ispitni rok koji će se organizirati u lipnju 2015. godine. Nakon toga ističu sva prava kako je naznačeno u Odluci koju možete pronaći u rubrici "Pravni okvir".

Raspored ispita za dodatni rok u lipnju 2015. godine možete pronaći u rubrici "Ispitni rokovi" (u meniju sa lijeve strane).

Za sve dodatne informacije javite se Tajnici ispitne komisije Marini Tudor. 

Za detaljne informacije vezane uz seminar i stručni ispit za turističkog vodiča pratite MENU sa lijeve strane Vašeg ekrana (ispod naslova Turistički vodiči)! 

 

Prijava u sustav

korisničko ime:
lozinka: