O Fakultetu

Kontakt podaci

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

Cvite Fiskovića 5
21000 Split

tel: (021) 430 600
fax: (021) 430 701
dekanat@efst.hr
http://www.efst.hr/

OIB: 84477684422

 

Dekanat

tel: (021) 430 601
fax: (021) 430 701
dekanat@efst.hr

Dekan:
Prof. dr. sc. Željko Garača
  
Prodekan za
nastavu:
Prof. dr. sc. Ivica Pervan
Prodekanica za
poslovanje:

Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović
Prodekanica za
znanost i međunarodnu suradnju:
Prof. dr. sc. Maja Fredotović

 

Studentska referada

INFOPULT:
info.pult@efst.hr
(021) 430 790; (021) 430 791
   
preddiplomski: preddiplomski@efst.hr (021) 430 608
stručni studij:
strucni@efst.hr  (021) 430 609
diplomski sveučilišni i diplomski
specijalistički stručni studiji:
diplomski@efst.hr (021) 430 754
   
voditelj preddiplomskih,
stručnih i diplomskih studija:
 Dušanka Zarić, dipl. oec.
(021) 430 607

 

Centar za poslijediplomske studije

tel: (021) 430 730; (021) 430 720
fax: (021) 430 766
pds@efst.hr

 

Centar za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Marina Tudor, dipl. ing. mng.
Stručna suradnica u Centru za cjeložovotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

tel: (021) 430 651
fax: (021) 430 701
cjelozivotno@efst.hr
marina.tudor@efst.hr

 

Tajnik Fakulteta

Dubravka Granić, dipl. iur.
 
tel: (021) 430 619
fax: (021) 430 701
dgranic@efst.hr

 

Prijava u sustav

korisničko ime:
lozinka:

sample.jpg