O Fakultetu

Kontakt podaci

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

Cvite Fiskovića 5
21000 Split

tel: (021) 430 600
fax: (021) 430 701
dekanat@efst.hr
http://www.efst.hr/

 

Dekanat:

tel: (021) 430 601
fax: (021) 430 701
dekanat@efst.hr

Dekan:
Prof. dr. sc. Željko Garača
  
Prodekan za
nastavu:
Prof. dr. sc. Ivica Pervan
Prodekanica za
poslovanje:

Prof. dr. sc. Zdravka Aljinović
Prodekanica za
znanost i međunarodnu suradnju:
Prof. dr. sc. Maja Fredotović

 

Studentska referada:

INFOPULT:
info.pult@efst.hr
(021) 430 790; (021) 430 791
   
preddiplomski: preddiplomski@efst.hr (021) 430 608
stručni studij:
strucni@efst.hr  (021) 430 609
diplomski studij:diplomski@efst.hr (021) 430 754
   
voditelj službe: (021) 430 754

 

Služba za poslijediplomski studij :

tel: (021) 430 730; (021) 430 720
fax: (021) 430 766
pds@efst.hr

 

Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

tel: (021) 430 650
fax: (021) 430 701
cjelozivotno@efst.hr

 

Tajnica Fakulteta:

tel: (021) 430 619
fax: (021) 430 701
dgranic@efst.hr

 

Prijava u sustav

korisničko ime:
lozinka:

sample.jpg