Doktorski studij - Obavijesti

Obavijesti

Enter Title

 

 Raspored predavanja

Popis prihvaćenih tema doktorskih disertacija

Promocija doktora znanosti održati će su u petak, 17. svibnja 2019. godine u 11:00 sati na Medicinskom fakultetu u Splitu.

      U akademski stupanj doktorice/doktora društvenih znanosti iz polja ekonomije, promovirat će se:

  1. Damir Đogić
  2. Maria Đogić
  3. Darko Horvatin
  4. Miroslav Ivić
  5. Velimir Jukić
  6. Ana Juras
  7. Mario Matković
  8. Mijana Matošević Radić
  9. Zoran Paunović
  10. Marija Vukoja