Doktorski studij - Upisi i natječaji

Upisi i natječaji

Enter Title

POLITIKA UPISA

Iznimno važni koraci u procesu evaluacije i odabira kandidata za doktorski studij su postupak izrade eseja o širem području znanstveno-istraživačkog interesa te razgovor kojeg kandidati obavljaju s Fakultetskom komisijom. Iako je svaki kandidat specifičan, kao elemente koji se posebno cijene prilikom evaluacije možemo istaknuti aspiraciju za znanstveno istraživački rad iskazan kroz prethodne aktivnosti i projekte u kojima je kandidat sudjelovao, motiviranost i kreativnost te razvijeni sustav kritičkog razmišljanja.

UVJETI UPISA

Na Poslijediplomski sveučilišni studij mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije
  • sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u polju ekonomije ili poslijediplomski stručni studij u polju ekonomije ili poslijediplomski znanstveni studij u polju ekonomije, pri čemu se priznaje određeni broj ECTS-ova sukladno pravilima studija

Osobama sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem u polju ekonomije, koje su upisale poslijediplomski znanstveni ili stručni studij (magistarski studij) po prijašnjim propisima ili poslijediplomski specijalistički studij i kojima je do završetka studija ostala samo izrada i obrana magistarskog ili završnog rada, priznat će se određeni broj ECTS-ova sukladno pravilima studija.

PROCES PRIJAVE I UPISA

U pravilu, proces prijave i upisa kandidata od zaprimanja prijave do konačnog odabira traje 2 do 3 mjeseca. Koraci koje obuhvaća proces selekcije uključuju:

  1. Prijavu i zaprimanje cjelokupne dokumentacije kandidata
  2. Inicijalno razngiranje kandidata
  3. Interjvui s kandidatima
  4. Objavu konačne rang-liste kandidata kvalificiranih za upis
  5. Donošenje odluke i obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja.

ROKOVI I VAŽNI DATUMI

Lipanj 2018 - Informativni dan

Rujan - Prosinac 2018 - Zaprimanje prijava

Travanj 2019 - Početak predavanja