Fakultet - Knjižnica - Baze podataka

Baze podataka

Baze podataka / E-časopisi / Portali

NSK portal elektroničkih izvora

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.

Portal omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta.

Portal je nastao temeljem Sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Sve dodatne informacije o bazama podataka, probnim pristupima bazama -  možete naći na mrežnoj stranici portala.  

 OECD

 OECD baza podataka

 

ProQuest  

 

ABI/INFORM Complete

Proquest baza sa cjelovitim tekstovima i kazalom. Sadrži znanstvene radove, radove s konferencija,stručne časopise, poslovne izvještaje, razvršne radove i disertacije s područja ekonomije.

PERO (Pretraživač elektroničkih izvora online)

Elektronički časopisi s cjelovitim tekstom dostupni hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici. 

HRČAK

Hrčak je  portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Sadrži 200 naslova časopisa. U ovom portalu nalazi se časopis  Management: journal of centemporary management issues - Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Hrvatska znanstvena bibliografija

 

Pretraživanje znanstvenih tema i radova unutar projekata koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Lista projekata Ekonomskog fakulteta:

   
   
CITATNE BAZE PODATAKA  
   
Web of Science (ISI Web of Knowledge) Baza obuhvaća bibliografske podatke i podatke o citiranosti iz svih područja znanosti od 1995. do danas. 
   
Current Contents Connect Najpopularnija višedisciplinarna bibliografska baza podataka. 
   
Journal Citation Reports  Portal s bibliometrijskim pokazateljima o citiranosti časopisa i faktoru njegovog znanstvenog utjecaja unutar predmetne skupine. Podaci se temelje na bazi WOS.
   

SCOPUS 

Najveća bibliografska i citatna baza znanstvene literature i kvalitetnih web izvora.

 

IZABRANE BAZE PODATAKA / E-ČASOPISI

 

Cambridge Journals

Najstarija akademska izdavačka kuća Cambridge University Press. Cjeloviti pristup je omogućen za preko 340 časopisa svih znanstvenih disciplina u razdoblju od 1997. do 2015. godine.  
 

 

 
 

Directory of Open AcessJournals

Zbirka znanstvenih i stručnih slobodno dostupnih elektroničkih časopisa. 
     
 

EBSCO Host

Sučelje koje omogućuje pristup brojnim kvalitetnim bazama podataka, te arhivira tisuću časopisa, čiju dostupnost hrvatskoj akademsskoj i istraživačkoj zajednici omogućuje Centar za online baze podataka. Sučelje EBSCOHost je dostupan i na hrvatskom jeziku. Sadrži slijedeće baze: Academic Search Complete, Business Source Complete, EconLit, SocINDEX i dr.
     
 

 

Zbirka elektroničkih časopisa koje izdaje Emerald Publishing. Obuhvaća časopise iz  područja ekonomije, menadžmenta, knjižničarstva ali i značajan broj časopisa iz tehničkih disciplina. 
     
 

 IEEE Member Digital Library (Institute of Electrical and Electronics Enggimeers)

Najveća je svjetsko profesionalno tehničko udruženje, posvećeno napretku tehnologije. IEEE izdaje 30% ukupne svjetske literature iz područja električnog i elektroničkog inženjeringa, područja računalnih znanosti. Organizacija je također pokrovitelj brojnih međunarodnih konferencija iz područja tehničkih znanosti.
     
 

JSTORE - Business 

JSTOR je multidisciplinarna baza i arhiv akademskih časopisa. Obuhvaća tematske kolekcije koje pokrivaju područje ekonomije, menadžmenta, organizacije, financija, marketinga,  te rada i zapošljavanja. 
 

 

 

American Mathematical society 

Obuhvaća područje matematičkih znanosti. Sastoji se od: Mathematical reviews Datebase, Mathematical Reviews i Current Mathematical Publications. 
 
 

Oxford journals

Obuhvaća pristup znanstvenim i istraživačkim časopisima koje izdaje Oxford University Press. Časopisi su visoke znanstvene kvalitete o čemu svjedoče visoki impact factori koji se mogu provjeriti u Journal Citation Reports. 
 

Science Direct

Najveća svjetska elektronička kolekcija cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. 

Od 01. travnja 2015. godine ukinut je pristup Elsevierovoj bazi podataka ScienceDirect.

 

SpringerLink

 

Informacijski servis izdavača Springer i Kluwer koji su se ujedinili pa se obje baze pretražuju putem sučelja Springer. Pokriva nekoliko područja znanosti, uključujući i ekonomiju.
 

Izdavač Wiley InterScience je jedan od vodećih izvora za elektroničko pretraživanje članaka iz časopisa i  elektroničkih knjiga iz područja društvenih znanosti.

 ZNANSTVENI PRETRAŽIVAČ INTERNETA

     
  Google Scholar

Google Scholar -  nudi pretraživanje znanstvene literature iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od   akademskih izdavača, profesionalnih društava, sveučilišta i drugih akademskih organizacija.

 

BAZE PODATAKA DOSTUPNE U DRUGIM KNJIŽNICAMA U HRVATSKOJ:

Ekonomski fakultet, Zagreb: baze podataka

Sveučil išna knjižnica u Splitu: baze podataka

Institut Ruđer Bošković: baze podataka

 

REPOZITORIJI

DABAR - Repozitorij Ekonomskog fakulteta u Splitu

ZIR - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova