Fakultet - Knjižnica - Knjižnične usluge

Knjižnične usluge

Knjižnične usluge

Sva knjižnična građa dostupna je korisnicima za rad u čitaonici ili za posudbu. Korisnici knjižnice prvenstveno su studenti Ekonomskog fakulteta (redovni, izvanredni, poslijediplomci), nastavno i nenastavno osoblje Fakulteta i vanjski suradnici, te znanstveno-nastavno osoblje drugih fakulteta i znanstvenih ustanova.

Pravilnik o ustroju i radu Knjižnice

Posudba knjiga, serijskih publikacija, časopisa i CD-a

Noviji dio fonda Knjižnice (izdanja od 1990. godine do danas) nalazi se u slobodnom pristupu i to: monografske publikacije, udžbenička literatura, referentna literatura (rječnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, atlasi), serijske publikacije - ljetopisi i časopisi. Časopisi (osim tekuće i prethodne godine) i CD-ovi nalaze se u zatvorenom spremištu i za njihovu posudbu potrebno je kontaktirati djelatnike na pultu. Sve informacije o knjigama, CD i časopisima možete pronaći u online katalogu Crolist@efst. Časopise kao i referetnu literaturu možete koristiti isključivo u prostorijama čitaonice i nisu za posudbu vani.

Pravila korištenja i rokovi posudbe

Posuđene publikacije vratite na vrijeme u protivnom plaćate zakasninu!!!
( u slučaju neredovitog vraćanja privilegije posuđivanja biti će vam uskraćene)

Zakasnina za knjige je 1 kn/dan i 3 kn trošak svake opomene!
Korištenje knjižnice je moguće uz predočenje indeksa ili x-ice!
Studenti mogu posuđivati knjižničnu građu isključivo uz predočenje indeksa.
Dok ne podmirite sve dugove u knjižnici ne možete diplomirati!

Knjige (stručna literatura) Maksimalno 3 knjige na rok od 15 dana uz mogućnost jednog produženja.
Knjige (Udžbenici) Maksimalno 3 knjige na rok od 15 dana ukoliko knjižnica posjeduje više od 3 primjerka.
Prva tri primjerka udžbenika nisu za posudbu i mogu se koristiti samo u prostorijama čitaonice.
Magistarski radovi i doktorske disertacije Maksimalno 1 na rok od 7 dana bez mogućnosti produživanja.
Specijalna zbirka (publikacije Svjetske banke i zbornici) Maksimalno 3 na rok od 7 dana bez mogućnosti produživanja.
Časopisi Tekuća i prethodna godina u otvorenom pristupu. Starija godišta se naručuju unaprijed. Časopisi se mogu koristiti isključivo u prostorijama čitaonice.
Referetna zbirka CD-ROM-ove Korištenje isključivo u prostorijama čitaonice jednu (1) jedinicu građe, do 15 dana
Informacijske usluge korisnicima knjižnice

Za potrebe korisnika, pri pronalaženju potrebne literature, knjižnica pruža informacije o mogućnostima i načinu korištenja programskog paketa CROLIST i baza podataka, individualno ili putem godišnjeg seminara. Pomaže korisnicima u pronalaženju potrebne literature za izradu seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Iz Baza podataka, na zahtjev korisnika pronalazi stručne i znanstvene članke iz stranih časopisa. U Razgovoru s korisnicima utvrđuje njihove potrebe za informacijama, te upućuje na najprikladnije puteve dobivanja traženih informacija u ili izvan Knjižnice fakulteta.

Međuknjižnična posudba knjiga i časopisa

Knjižnica za potrebe korisnika vrši uslugu međuknjižnične posudbe stručnih knjiga i časopisa, nabavku fotokopija članaka iz hrvatskih knjižnica i iz inozemstva, kao i razmjenu svih informacija, a s ciljem unapređivanja knjižničarstva i bržeg pristupa stručnim i znanstvenim informacijama. Troškove međuknjižnične posudbe za nastavno osoblje fakulteta snosi Fakultet, a ostali korisnici sami snose troškove.

  • Knjižnica omogućuje posudbu knjiga i fotokopiranje članaka iz svih časopisa u svom fondu na zahtjev bilo koje knjižnice u Hrvatskoj - besplatno - zahtjevi za međuknjižničnu posudbu mogu se uputiti e-mailom na adresu knjiznica@efst.hr
  • Posudba knjiga i fotokopiranje članaka iz fondova fakultetskih knjižnica u Hrvatskoj, te iz fonda NSK u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Splitu - ne naplaćuje se.
  • Posudba knjiga i fotokopija članaka iz fondova europskih knjižnica naplaćuje se prema - slijedećem cjeniku.
    Naplata se vrši preko računa kojeg ispostavlja Sveučilišna knjižnica u Splitu.
  cijena za knjige cijena za članke
British library 280,00 kn 120,00 kn tiskana kopija
75,00 kn elektronički oblik
Ostale europske knjižnice 210,00 kn 75,00 kn elektronički oblik
120,00 kn tiskana kopija

Zahtjev za međuknjižničnom posudbom vrši se preko obrazaca sustava za kvalitetu:

Ostali obrasci

Fotokopiranje

U knjižnici se nalazi fotokopirni aparat na kojem korisnici sami mogu fotokopirati. Kod stroja se nalaze upute za korištenje koje morate proučiti prije fotokopiranja.