Fakultet - Sustav upravljanja kvalitetom - Dokumenti

Dokumenti

Dokumenti

ISO 9001:2015

  •  

Priručnik kvalitete *

  •  

Dokumentirane informacije sustava upravljanja kvalitetom *

ESG 2015

  •  

Priručnik kvalitete prema smjernicama ESG 2015 (izrada u tijeku)

Unutarnji akti

  •  

Pravilnik o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete Ekonomskog fakulteta u Splitu - pročišćeni tekst _ 12_rujna_2017

  •  

Plan aktivnosti sustava upravljanja kvalitetom Fakulteta za akad.god. 2017./2018.

  •  

Izvještaj o aktivnostima sustava upravljanja kvalitetom Fakulteta za akad.god. 2016./2017.

  •  

Zapisnici sjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete  *

Rezultati studentskog vrednovanja *

  •  

kvalitete rada nastavnika i nastave

  •  

rada stručnih i administrativnih službi i drugih vidova studentskog života

  •  

cjelokupnog studija

Napomena: * dostupno na intranet stranicama Fakulteta.