Novosti - Covid19

Covid19

EasyDNNNews

Obavijest za studente kojima je izrečena mjera samo/izolacije

24. kolovoza 2021. | Studij

Studenti koji zbog izrečene mjere samo/izolacije ne mogu pristupiti prijavljenim ispitima u prvom dijelu jesenskog ispitnog roka, trebaju navedene ispite prijaviti i istima pristupiti u drugom dijelu jesenskog ispitnog roka prema definiranim terminima.

Studenti koji zbog izrečene mjere samo/izolacije ne mogu pristupiti prijavljenim ispitima u drugom dijelu jesenskog ispitnog roka, trebaju za navedene ispite imati prijavu ispita na drugom dijelu jesenskog ispitnog roka, a istima će u organizaciji i dogovoru s predmetnim nastavnicima pristupiti u zgradi Fakulteta u izvanrednom terminu 21. i 22. rujna 2021. godine (usmeni ispiti u ovom izvanrednom terminu su predviđeni u organizaciji i dogovoru s predmetnim nastavnicima). U tu svrhu studenti obavezno trebaju odgovarajućim predmetnim nastavnicima (za svaki kolegij za koji pristupaju ispitu u izvanrednom terminu i imaju prijavu ispita za drugi dio jesenskog ispitnog roka) dostaviti Potvrdu o izrečenoj mjeri samo/izolacije izdanu od nadležne liječnice/ka školske medicine.

Studenti se javljaju nastavnicima te dostavljaju Potvrdu o izrečenoj mjeri samo/izolacije najkasnije do oglašenog termina ispita na drugom dijelu jesenskog ispitnog roka odgovarajućeg kolegija (zbog pravovremene organizacije i dogovora s nastavnikom).