Novosti - Izdvojeno

Izdvojeno

Izdvojeno

EU projekt REMEDIO - anonimna anketa istraživanja mobilnosti stanovnika grada Splita

3. studenog 2017. | Izdvojeno


Grad Split je trenutno u provedbi EU projekta REMEDIO koji se financira iz programa Interreg Mediterranean u iznosu od 267.500,00 €, a kojim se planira nabaviti sustav javnih električnih bicikala i izraditi niskougljično rješenje mobilnosti u gradu Splitu.
Ovim projektom Grad Split će napraviti veliki iskorak po pitanju mobilnosti jer po prvi puta uvodi sustav javnih bicikala na urbanom području grada i promiče ekološki prihvatljiv oblik mobilnosti. Korak koji prethodi uspostavljanju navedenog sustava je izrada niskougljičnog rješenja mobilnosti u gradu Splitu kojim će se definirati pilot područje provođenja projektnih aktivnosti, utvrditi problemi koji se javljaju u prometu, te utvrditi smjernice i ponuditi prometna rješenja za budući razvoj, s naglaskom na biciklizam.

Prilikom izrade niskougljičnog rješenja mobilnosti važan input predstavljaju povratne informacije građana grada Splita koji svakodnevno sudjeluju u prometu grada, a koje će se prikupljati pomoću online anonimne ankete.

Anketom se nastoji zastupiti i glas studenata kako bi se dobile povratne informacije o korištenju sustava javnih bicikla koji bi se mogli implementirati na Kampus Sveučilišta.
Ispunjavanje ankete traje nekoliko minuta, a pitanja su koncipirana s ciljem pružanja povratnih informacija izrađivačima Studije o prometnoj problematici grada, ali ponajviše o prometnim navikama građana grada Splita.


Na sljedećem linku možete ispuniti anonimnu anketu istraživanja mobilnosti stanovnika grada Splita:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqhFHi3JnSvxD1UGmgaeD9UppdQRmDAh0U7K6H9nMxE26jjQ/viewform


Unaprijed zahvaljujemo!

Ispiši