Novosti - Izdvojeno

Izdvojeno

Izdvojeno

(ažurirano) Obavijest o mogućnosti obavljanja Stručne prakse-DKU

11. rujna 2019. | Upisi, Studij, Izdvojeno

Stručna praksa – društveno korisno učenje (SP-DKU) je izborni predmet koji se upisuje u okviru studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Splitu, a koji se izvodi u prihvatnoj organizaciji društveno korisnog karaktera, kroz aktivnosti vezane uz studij/smjer., te omogućava stjecanje praktičnih vještina i primjenu stečenih teorijskih znanja.

Na natječaj se mogu prijaviti samo oni studenti koji, temeljem stanja položenih ispita 15. rujna, u narednoj akademskoj godini mogu upisati izborne predmete zadnje godine preddiplomskog, stručnog, diplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija. Prijave studenata na natječaj zaprimaju se do 15.rujna kroz e-prijavni obrazac.

Obzirom na navedeno, studenti će ove akademske godine (2019./20.) moći upisati izborni predmet Stručna praksa-DKU  kod jedne od sljedećih udruga:

 1. Udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“
 2. Udruga MOST
 3. Udruga tjelesnih invalida TOMS
 4. Klub mladih Split
 5. 3PSPLIT- udruga za promicanje poduzetništva i cjeloživotno obrazovanje
 6. Aerotehnička udruga Split
 7. Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju "Anđeli"
 8. Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač" – Split
 9. Udruga za sindrom Down – 21
 10. Udruga „DUGA“
 11. Udruga DYXY - Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja
 12. Klub trudnica "BEBA EVA"
 13. Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama „Mala tvornica sreće“
 14. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Moje dijete Solin“
 15. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "NAŠA DICA"
 16. Poduzetnički centar Split
 17. Udruga za promicanje prirodnih i tehničkih znanosti "Put znanosti"
 18. Trogirska karnevalska udruga "RAŠPIN JUTE"
 19. Udruga - Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija
 20. Hrvatski cheerleading savez
 21. Udruga osoba s invaliditetom Split
 22. "Prijatelji kulturne i prirodne baštine Žrnovnice - ŽRVANJ"
 23. Županijska udruga slijepih Split
 24. Udruga za inkluziju – "Lastavice", Split
 25. Udruga "NAŠ HAJDUK"
 26. Udruga Sunce

 

Stručnu praksu-DKU kod svake udruge će moći odraditi max 3 studenta koje će mentorirati profesori s Ekonomskog fakulteta.

U sustavu za stručnu praksu, putem e-prijavnog obrasca, studenti se među svim ponuđenim organizacijama za obavljanje stručne prakse, prijavljuju na Stručna praksa – Društveno korisno učenje. Po završetku procesa prijave, studenti će naknadno prema preferencijama i opisu projekta u pojedinoj udruzi, biti raspoređeni u udruge.

Sve informacije o SP-DKU možete pronaći u Pravilniku SPU-DKU.