Novosti - Oglasi

Oglasi

Oglasi

Natječaj za ERASMUS+ studijski boravak u a.g. 2018/2019. na partnerske institucije iz EU

11. siječnja 2018. | Oglasi

Na temelju sklopljenih bilateralnih sporazuma sveučilišnih sastavnica s inozemnim visokoobrazovnim institucijama, Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima za odlazak na studijski boravak u akademskoj godini 2018/2019. u okviru ERASMUS+ programa.  

Studenti EFST-a studijski boravak mogu odabrati između visokoobrazovnih institucija u sljedećim zemljama:  Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Španjolska, Švedska i Turska

Rok za prijavu je 28. veljače 2018.g..  

Studenti koji se žele prijaviti na Natječaj trebaju:

- pažljivo pročitati Tekst natječaja i vezane dokumente ,

- pažljivo proučiti sadržaj mrežnih stranica Fakulteta "Mobilnost studenata" ,  

- pažljivo pročitati pripadajuće članke (od 143. do 159.) Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na EFST-u ,  

- proučiti sadržaj za "incoming/exchange/ERASMUS studente" mrežnih stranica visokoobrazovnih institucija na koje se želi ostvariti studijski boravak, preliminarno odabrati kolegije do minimalno ukupno 20 ECTS bodova odgovarajuće razine studija (prediplomske ili diplomske) te ih naznačiti u prijavnom obrascu Natječaja,

- period boravka u prijavnom obrascu naznačiti prema podatku naznačenom u akademskom kalendaru institucije domaćin za a.g. 2018/2019.,

- instituciju domaćin birati prema ponudi područja i razine studijskog programa, NE prema destinaciji!

- na standardiziranom obrascu Fakulteta zatražiti odobrenje prijave za studentsku mobilnost i osobno ga dostaviti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, zajedno s kompletiranom natječajnom dokumentacijom koja će potom biti proslijeđena Sveučilištu u Splitu. 

Nepotpuna i netočno popunjena natječajna dokumentacija bit će odbijena.

Jedan od dodatnih kriterija sastavnice prilikom rangiranja kandidata je da srednja ocjena iz obveznih kolegija Poslovni engleski jezik nije niža od 3,0. Ukoliko student ne udovoljava kriteriju, jezične kompetencije treba potvrditi nekom od međunarodno priznatih diploma. U obzir se uzimaju slijedeće diplome i uspjesi na njima postignuti:

• IELTS (International English Language Testing System) – najmanje razina 6 (band 6)

• TOEFL internet based test  IBT 60

• BEC (Business English Certificate) – razina Vantage i razina Higher

• Cambridge English: First (FCE) - ocjena A

• Cambridge English: Advanced (CAE)

• Cambridge English: Proficiency (CPE)

Kopija certifikata/potvrde prilaže se natječajnoj dokumentaciji. Ukoliko student u trenutku prijave na Natječaj nema traženi certifikat/potvrdu, isti treba dostaviti fakultetskoj ERASMUS+ koordinatorici najkasnije do 15.svibnja 2018.g.  za studijski boravak u zimskom semestru, odnosno do 01. rujna 2018.g. za studijski boravak u ljetnom semestru.

Za dodatne informacije i eventualne nejasnoće, nakon pažljivo proučenog naznačenog sadržaja, studenti se mogu obratiti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, Aneks zgrade Fakulteta, 2. kat, kabinet br. 237 i na email: dcoppola(na)efst.hr .

Pokrenite se, studirajte, upoznajte, putujte, zabavljajte... širite vidike, životno se obogatite!

Ispiši