Novosti - Oglasi

Oglasi

Oglasi

Produženje roka za prijavu - Natječaj za Erasmus+ studijski boravak u a.g. 2018/2019. na ADA University - Azerbajdžan

1. veljače 2018. | Oglasi

Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima za odlazak na studijski boravak u ljet.sem. a.g. 2018/2019. u okviru ERASMUS+ programa, ključne aktivnosti 1 (KA107) –  omotnica ENI- Azerbajdžan, ADA University

Rok za prijavu je 31. siječanj 2018.g. - produženo do 02. ožujak 2018.g..

Studenti koji se žele prijaviti na Natječaj trebaju:

- pažljivo pročitati Tekst natječaja i vezane dokumente ,

- pažljivo proučiti sadržaj mrežnih stranica Fakulteta "Mobilnost studenata"

- pažljivo pročitati pripadajuće članke (od 143. do 159.) Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na EFST-u

- proučiti sadržaj mrežnih stranica visokoobrazovnih institucija na koje se želi ostvariti studijski boravak, preliminarno odabrati kolegije do minimalno ukupno 20 ECTS bodova odgovarajuće razine studija (prediplomske ili diplomske) te ih naznačiti u prijavnom obrascu Natječaja,

- period boravka u prijavnom obrascu naznačiti prema podatku naznačenom u akademskom kalendaru institucije domaćin za a.g. 2018/2019.,

- na standardiziranom obrascu Fakulteta zatražiti odobrenje prijave za studentsku mobilnost i osobno ga dostaviti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, zajedno s kompletiranom natječajnom dokumentacijom.

Nepotpuna i netočno popunjena natječajna dokumentacija bit će odbijena.

Jedan od dodatnih kriterija sastavnice  prilikom rangiranja kandidata je da srednja ocjena iz obveznih kolegija Poslovni engleski jezik nije niža od 3,0. Ukoliko student ne udovoljava kriteriju, jezične kompetencije treba potvrditi nekom od međunarodno priznatih diploma. U obzir se uzimaju slijedeće diplome i uspjesi na njima postignuti:

• IELTS (International English Language Testing System) – najmanje razina 6 (band 6)

• TOEFL internet based test  IBT 60

• BEC (Business English Certificate) – razina Vantage i razina Higher

• Cambridge English: First (FCE) - ocjena A

• Cambridge English: Advanced (CAE)

• Cambridge English: Proficiency (CPE)

Kopija certifikata/potvrde prilaže se natječajnoj dokumentaciji. Ukoliko student u trenutku prijave na Natječaj nema traženi certifikat/potvrdu, isti treba dostaviti fakultetskoj ERASMUS+ koordinatorici najkasnije do roka za prijavu na instituciju domaćin.

Za dodatne informacije i eventualne nejasnoće, nakon pažljivo proučenog naznačenog sadržaja, studenti se mogu obratiti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, Aneks zgrade Fakulteta, kabinet br. 237, od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 13 sati i na email: dcoppola(na)efst.hr .

Ispiši