Novosti - Razno

Razno

Razno

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU - Natječaj za ERASMUS+ studijski boravak u a.g. 2020/2021. na EU partnerske institucije

25. veljače 2020. | Razno, Oglasi

Na temelju sklopljenih bilateralnih sporazuma sveučilišnih sastavnica s inozemnim visokoobrazovnim institucijama, Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima za odlazak na studijski boravak u akademskoj godini 2020/2021. u okviru ERASMUS+ programa.  

Studenti EFST-a studijski boravak mogu odabrati između partnerskih visokoobrazovnih institucija u sljedećim zemljama:  Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Španjolska, Švedska i Turska. Broj raspoloživih slobodnih mjesta po institucijama dostupan je u tekstu Natječaja pod točkom 8) u Excel tablici odabirom lista EFST. Osim navedenih institucija, studenti mogu odabrati i institucije iz projekta SEE-EU (poveznica za info o projektu).

Rok za prijavu je 01. ožujak 2020.g.. - produljeno do petka, 06. ožujka 2020.g.

Studenti koji se žele prijaviti na Natječaj trebaju:

- pažljivo pročitati Tekst natječaja i vezane dokumente . Pregled dodataka za posebne kategorije studente  i  dokazne dokumentacije dostupan je na poveznici Agencije za mobilnost i programe EU.  

- pažljivo proučiti sadržaj mrežnih stranica Fakulteta "Mobilnost studenata" ,  

- pažljivo pročitati pripadajuće članke (od 143. do 159.) Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na EFST-u ,  

- proučiti sadržaj za "incoming/exchange/ERASMUS studente" mrežnih stranica visokoobrazovnih institucija na koje se želi ostvariti studijski boravak, preliminarno odabrati kolegije do minimalno ukupno 20 ECTS bodova odgovarajuće razine studija (prediplomske ili diplomske) te ih naznačiti u prijavnom obrascu Natječaja,

- period boravka u prijavnom obrascu naznačiti prema podatku naznačenom u akademskom kalendaru institucije domaćin za a.g. 2020/2021.,

- ukoliko student ima na Fakultetu položen ili upisan kolegij koji se izvodi(o) na engleskom jeziku, taj podatak treba reći koordinatorici prilikom podnošenja prijave, 

- instituciju domaćin birati prema ponudi područja i razine studijskog programa, NE prema destinaciji!

- na standardiziranom obrascu Fakulteta zatražiti odobrenje prijave za studentsku mobilnost i osobno ga dostaviti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, zajedno s kompletiranom natječajnom dokumentacijom koja će potom biti proslijeđena Sveučilištu u Splitu. 

Nepotpuna i netočno popunjena natječajna dokumentacija bit će odbijena.

Jedan od dodatnih kriterija sastavnice prilikom rangiranja kandidata je da srednja ocjena iz obveznih kolegija Poslovni engleski jezik nije niža od 3,0. Ukoliko student ne udovoljava kriteriju, jezične kompetencije treba potvrditi nekom od međunarodno priznatih diploma. U obzir se uzimaju slijedeće diplome i uspjesi na njima postignuti:

  1. IELTS (International English Language Testing System) – najmanje razina 6 (band 6)
  2. TOEFL internet based test  IBT 60
  3. BEC (Business English Certificate) – razina Vantage i razina Higher
  4. Cambridge English: First (FCE) - min. B2
  5. Cambridge English: Advanced (CAE)
  6. Cambridge English: Proficiency (CPE)
  7. ERASMUS+ OLS test - min. B2

Kopija certifikata/potvrde od 1. do 6. prilaže se natječajnoj dokumentaciji.

Ukoliko student u trenutku prijave na Natječaj nema traženi certifikat/potvrdu, isti treba naknadno dostaviti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta i to najkasnije do roka za prijavu na instituciji domaćin. ERASMUS+ OLS test je besplatan i provodi se nakon rezultata selekcije kandidata. Nakon objave rang liste Sveučilišta u Splitu, student se za provedbu tog testa treba javiti kolegici u ERASMUS+ Ured Sveučilišta, Maji Sumina na: maja.sumina@unist.hr i zatražiti upute za pristup testu. Rezultat testa ne smije biti manji od B2. 

Za dodatne informacije i eventualne nejasnoće, nakon pažljivo proučenog naznačenog sadržaja, studenti se mogu obratiti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, Aneks zgrade Fakulteta, 2. kat, kabinet br. 237 i na email: dcoppola(na)efst.hr .

Uskočite u avanturu zvanu MOBILNOST!

Pokrenite se, studirajte, upoznajte, putujte, zabavljajte... širite vidike, životno se obogatite! 

Iskoristite priliku i provedite period studija u inozemstvu tijekom kojeg ćete steći nova znanja i vještine, testirati svoje sposobnosti života u novim uvjetima, putovati, upoznati nove ljude i kulture, zabaviti se. Mogućnosti su mnoge, a iskustvo provedeno na mobilnosti je neprocijenjivo. Izazovite se!