Novosti - Razno

Razno

Razno

Osiguranje studenata od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u akademskoj godini 2020./2021.

26. studenog 2020. | Studij, Izdvojeno, Razno

Svi studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu (redoviti i izvanredni) osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) tijekom akademske godine 2020./2021., kod AGRAM LIFE osiguranja d.d.

 

Osiguranje vrijedi od dana 28. 09. 2020. (0:00) do 30. 09. 2021. (24:00).

 

Za ostvarivanje prava na naknadu štete potrebno je da student popuni obrazac Zahtjev za isplatom osigurnine po nastanku nesretnog slučaja i preda ga Studentskoj referadi na potvrdu, a potom isti dostavi AGRAM LIFE osiguranju d.d.

Dokumenti za preuzimanje