Novosti - Razno

Razno

Razno

Promocija monografije “INTELEKTUALNI KAPITAL - 30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj”

27. svibnja 2021. | Razno
Promocija monografije “INTELEKTUALNI KAPITAL - 30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj”

„Nitko sa sigurnošću ne može predvidjeti prilike i mogućnosti koje će nam donijeti novi putevi gospodarskog rasta i razvoja, ali je već unaprijed jasno da budući uspjeh u toj budućoj ekonomiji, čvrsto baziranoj na znanju, ovisi prvenstveno o upravljanju intelektualnim kapitalom. lntelektualni kapital je primarna sirovina koju spremamo, dijelimo i prodajemo kao rezultat ekonomskih aktivnosti. Upravljanje njime postao je najvažniji zadatak pojedinca, poduzeća i nacionalne ekonomije.“ – Izvadak je iz pogovora monografije  “INTELEKTUALNI KAPITAL - 30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj”, urednika prof.dr.sc. Marka Kolakovića, ujedno i predsjednika Zajednice za unapređenje intelektualnog kapitala (ZUIK) pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori koja je izdavač monografije. Autorice tri poglavlja su i naše prof. dr. sc. Željana Aljinović Barać te izv. prof. dr. sc. Ivana Tadić.

Željana Aljinović Barać, redovita profesorica na Katedri za računovodstvo i reviziju, je autorica poglavlja o računovodstvenom priznavanju i mjerenju elemenata intelektualnog kapitala u skladu s međunarodnim i hrvatskim standardima financijskog izvještavanja te koautorica poglavlja o priznavanju i mjerenju elemenata intelektualnog kapitala i efektima na poslovnu izvrsnost listanih poduzeća u RH.

Ivana Tadić, izvanredna profesorica na Katedri za menadžment, osim koautorskog poglavlja s prof. Aljinović Barać, napisala je i poglavlje o važnosti mjerenja intelektualnog kapitala s aspekta menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima.

Tim povodom naše kolegice su jučer, 26. svibnja 2021. godine na Plitvičkim jezerima sudjelovale na Okruglom stolu u sklopu promocije ove izrazito praktične i aktualne monografije.

Monografija “INTELEKTUALNI KAPITAL - 30 godina teorije i prakse u svijetu i Hrvatskoj” dostupna je u knjižnici Ekonomskog fakulteta u Splitu.