Novosti - Studij

Studij

Studij

Obavijest o predaji Istraživačkog rada II u Referadu

13. rujna 2017. | Studij

Studenti koji planiraju Istraživački rad II izraditi i predati na ocjenu u akademskoj 2016./2017. godini, dužni su konačnu verziju Rada predati u Referadu najkasnije do 26. rujna 2017. godine.

Ispiši