Novosti - Studij

Studij

Studij

Raspored upisa viših godina

6. listopada 2020. | Studij

Upis studenata kojima je odobren treći upis ponavljanog predmeta biti će moguć 6.10. do 12:00 14:00 do 24:00

Upis ostalih kategorija studenata:

  • studenti koji su imali prijalz sa sveučilišnog na stručni
  • studenti koji po rješenju o prelazu mogu preskočiti minimalan upis izbornih predmeta
  • studenti koji su nastavljaju studij nakon mirovanja godine
  • studenti koji su propustili ranije termine upisa
  • ...

biti će otvoren u srijedu 07.10. i trajati će do petka 9.10.

Detanljija obavijest će biti dana sutra