Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Natječaj za ERASMUS+ studijski boravak u ljetnom semestru a.g. 2019/2020. na EU partnerske institucije

24. svibnja 2019. | Oglasi

Na temelju sklopljenih bilateralnih sporazuma sveučilišnih sastavnica s inozemnim visokoobrazovnim institucijama, Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima za odlazak na studijski boravak u ljetnom semestru akademske godine 2019/2020. u okviru ERASMUS+ programa.  

Studenti EFST-a studijski boravak mogu odabrati između visokoobrazovnih institucija u sljedećim zemljama:  Austrija, Belgija, Bugarska, Estonija, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Španjolska, Švedska, Turska i Velika Britanija. Broj raspoloživih slobodnih mjesta po institucijama dostupan je u tekstu Natječaja pod točkom 7). 

Rok za prijavu je 24. lipnja 2019.g.

Studenti koji se žele prijaviti na Natječaj trebaju:

- pažljivo pročitati Tekst natječaja i vezane dokumente ,

- pažljivo proučiti sadržaj mrežnih stranica Fakulteta "Mobilnost studenata" ,  

- pažljivo pročitati pripadajuće članke (od 143. do 159.) Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na EFST-u ,  

- proučiti sadržaj za "incoming/exchange/ERASMUS studente" mrežnih stranica visokoobrazovnih institucija na koje se želi ostvariti studijski boravak, preliminarno odabrati kolegije do minimalno ukupno 20 ECTS bodova odgovarajuće razine studija (prediplomske ili diplomske) te ih naznačiti u prijavnom obrascu Natječaja,

- period boravka u prijavnom obrascu naznačiti prema podatku naznačenom u akademskom kalendaru institucije domaćin za ljetni semestar a.g. 2019/2020.,

- instituciju domaćin birati prema ponudi područja i razine studijskog programa, NE prema destinaciji!

- na standardiziranom obrascu Fakulteta zatražiti odobrenje prijave za studentsku mobilnost i osobno ga dostaviti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, zajedno s kompletiranom natječajnom dokumentacijom koja će potom biti proslijeđena Sveučilištu u Splitu. 

Nepotpuna i netočno popunjena natječajna dokumentacija bit će odbijena.

Jedan od dodatnih kriterija sastavnice prilikom rangiranja kandidata je da srednja ocjena iz obveznih kolegija Poslovni engleski jezik nije niža od 3,0. Ukoliko student ne udovoljava kriteriju, jezične kompetencije treba potvrditi nekom od međunarodno priznatih diploma. U obzir se uzimaju slijedeće diplome i uspjesi na njima postignuti:

• IELTS (International English Language Testing System) – najmanje razina 6 (band 6)

• TOEFL internet based test  IBT 60

• BEC (Business English Certificate) – razina Vantage i razina Higher

• Cambridge English: First (FCE) - ocjena A

• Cambridge English: Advanced (CAE)

• Cambridge English: Proficiency (CPE)

Kopija certifikata/potvrde prilaže se natječajnoj dokumentaciji. Ukoliko student u trenutku prijave na Natječaj nema traženi certifikat/potvrdu, isti treba naknadno dostaviti fakultetskoj ERASMUS+ koordinatorici i to najkasnije do roka za prijavu na instituciji domaćin.

Za dodatne informacije i eventualne nejasnoće, nakon pažljivo proučenog naznačenog sadržaja, studenti se mogu obratiti ERASMUS+ koordinatorici Fakulteta, Danijeli Coppola, Aneks zgrade Fakulteta, 2. kat, kabinet br. 237 i na email: dcoppola(na)efst.hr .

Pokrenite se, studirajte, upoznajte, putujte, zabavljajte... širite vidike, životno se obogatite!