Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Dodijeljeni mentori pri izradi završnih, stručnih, istraživačkih (I i II), diplomskih radova i poslovnih projekata za sve studente

24. ožujka 2020. | Studij

Nakon drugog ciklusa odabira mentora pri izradi završnih, stručnih, istraživačkih (I i II), diplomskih radova i poslovnih projekata svim studentima su dodijeljeni mentori.

Na MOJ EFST studenti mogu vidjeti informaciju o dodijeljenom mentoru.

Studenti se trebaju javiti dodijeljenom mentoru  za daljnji postupak prijave teme i izradu odgovarajućih radova u skladu s Pravilnikom o studiju i sustavu studiranja Ekonomskog fakulteta u Splitu.