Novosti - Sve novosti

Sve novosti

EasyDNNNews

Obavijesti o upisu preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija za akademsku 2020./2021. godinu

15. srpnja 2020. | Upisi

 

Upisi u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih i preddiplomskih  stručnih studija obavljat će se isključivo na temelju rang lista Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Splitu mogu pristupit upisima online putem aplikacije za upis, koja će biti otvorena od 21. srpnja 2020. godine od 12,00 sati do 23. srpnja 2020. godine do 12,00 sati.

 

Za upis je potrebno priložiti skenirane PDF kopije sljedećih dokumenata:

 

  • (PDF) svjedodžba o položenoj državnoj maturi
  • (PDF) domovnica izdana od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani
  • (PDF) rodni list izdan od strane državne matice ili putem aplikacije e-Građani
  • (PDF) presliku obje strane važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati); ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba priložiti presliku potvrde o prebivalištu,
  • (PDF) dokaz o uplati troškova upisa (plaćaju svi pristupnici)
  • (PDF) dokaz o uplati školarine trebaju dostaviti samo pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na izvanredni studij i pristupnici koji su već studirali u statusu redovitog studenta na nekom od studija koji se izvode na visokim učilištima u RH)
  •  (JPG) fotografiju za dokumente veličine 35 mm x 45 mm (ovo treba biti fotografija kao za dokumente)
  • (JPG) fotografiju vašeg potpisa na čistoj bijeloj podlozi

 

Napomena: Posebna obavijest o iznosu troškova upisa i školarine bit će naknadno oglašena na mrežnim stranicama Fakulteta.

 

 Originali dokumenata moraju biti dostupni na upit.

 

Svaki pristupnik je dužan poštom poslati svoju fotografiju veličine 35 mm x 45 mm zajedno sa čitko ispisanom svojom adresom i brojem mobitela na adresu Fakulteta

EKONOMSKI FAKULTET

(za Referadu)

Cvite Fiskovića 5

21300 SPLIT