Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU

25. travnja 2018. | Događanja

Priručnik je namijenjen svim zainteresiranim sudionicima u izgradnji objekata vodno-komunalne infrastrukture, a osobito investitorima - javnim isporučiteljima vodnih usluga i njihovim osnivačima jedinicama lokalne samouprave kao i državnim i lokalnim službenicima koji sudjeluju u postupku izdavanja akata za gradnju.
Osnovna svrha Priručnika je jasno, razumljivo i jednostavno prikazati postupke i procedure za provedbu prostornih planova, i izdavanje lokacijske, građevinske i drugih dozvola za gradnju te se ovim Priručnikom omogućava investitorima (JIVU) izrada kvalitetne dokumentacije koja omogućava ishođenje svih akata za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje pomoću kojih će se olakšati pristup financiranju EU sredstvima.

Priručnik će biti predstavljen 26.04.2018. u Velikom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u 12,00 sati.

Dokumenti za preuzimanje