Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

Predstavljanje rezultata projekta SHAPETOURISM

25. travnja 2018. | Događanja
Predstavljanje rezultata projekta SHAPETOURISM

25. travnja 2018.g. na Ekonomskom fakultetu u Splitu  predstavljeni su rezultati međunarodnog INTERREG-MED projekta, pod nazivom  SHAPETOURISM - New shape and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring sustainability,  čija je provedba dijelom sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U izradi ovog (dvogodišnjeg) projekta kao partneri su sudjelovale sljedeće institucije:

 • kao glavni partner i voditelj projekta – Sveučilište u Veneciji, CA’ FOSCARI, Odjel za Ekonomiju
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Katedra za turizam i gospodarstvo,
 • Sveučilište Algarve, Fakultet za menadžment, ugostiteljstvo i turizam, Portugal,
 • Sveučilište Malaga, Odjel za ekonomiju i menadžment, Španjolska,
 • Talijansko udruženje vijeća europskih općina i regija (Italian Association of the Council of European Municipalities and Regions) - Veneto Federation,
 • Centar za europske i međunarodne poslove, Cipar,
 • Istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Slovenija.

Projekt je usmjeren na unaprjeđenje i dijeljenje informacija, znanja i alata nužnih za upravljanje turističkim razvojem s ciljem postizanja njegove dugoročne održivosti. Projekt pokriva područje Mediterana, a njegov glavni cilj je „doprinijeti postizanju integriranog održivog razvoja obalnog primorskog prostora, uz pomoć znanja i alata namijenjenih nositeljima javnih i privatnih politika u destinacijama kulturnog turizma, koristeći strateške resurse prostora, ovisno o ograničenjima njegovih nosivih kapaciteta“.

Osim niza korisnih dokumenata, projekt je osmislio nekoliko korisnih alata:

 • The ShapeTourism Observatory;
  • uz pomoć interaktivnih mapa omogućuje interpretaciju dinamike razvoja turizma kroz 4 dimenzije: REPUTACIJA, ATRAKTIVNOST, KONKURENTNOST i ODRŽIVOST, na području 52 regije Mediterana. Mape s pridruženim numeričkim podacima se mogu pretraživati  na nacionalnoj, regionalnoj i/ili lokalnoj razini. Boje ukazuju na intenzivnost pojedinog pokazatelja stanja na terenu. 
 • The ShapeTourism Survey;
  • temeljem opsežnog anketnog istraživanja provedenog u 9 mediteranskih država na uzorku od gotovo 500 ispitanika daje pregled percepcija pripadnika javnog i privatnog te civilnog sektora o:  dinamici i trendovima u turizmu; o potencijalnim učincima globalnih promjena na razvoj turizma; o načinima na koje lokalne  zajednice reagiraju na globalne trendove u turizmu; o eksternim učincima koje turizam generira u lokalnoj zajednici te o fazi životnog ciklusa turističke destinacije/regije u kojoj ispitanici obitavaju. Također, ovim alatom se dobiva uvid  u percepcije ispitanika o mogućim aktivnostima i mjerama uz pomoć kojih se može pospješiti održivost turističkog razvoja u destinaciji/regiji.
 • The ShapeTourism Carrying Capacity Scenarios Simulator:
  • uz pomoć ovog alata moguće je interpretirati aktualno stanje te izvršiti projekcije budućeg stanja nosivosti kapaciteta u ekonomskoj, društvenoj i prostornoj dimenziji (do 2030.godine) u odabranim mediteranskim regijama, a omogućena je i  vizualna interpretacija podataka.
 • The ShapeTourism Cluster Maps:
  • ovdje je riječ o alatu prikladnom za vizualizaciju geografske grupiranosti mediteranskih regija s obzirom na ključne POKRETAČKE SNAGE (Driving forces), PRITISKE (Pressures), STANJA (States) i ODGOVORE/MJERE POLITIKE (Responses), tzv. DPSR okvir. Odabrane regije su analizirane na NUTS 3 razini. Vizualizacijom regija na ovaj način doprinosi se razumijevanju homogenosti (odnosno heterogenostii) regija na promatranom području, čime se olakšava oblikovanje prikladnih strategija i politika (mjera) sukladno pripadnosti regije pojedinom razvojnom klasteru.

Svi navedeni alati (nazvani “PDSS - policy decision support system”, odnosno sustav podrške donošenju odluka), kao i značajan broj dokumenata koji su nastali kao rezultat istraživanja projektnih partnera korisnicima su dostupni putem internetske platforme (na stranici http://www.shapetourism.eu/).

Zaključno, osim u znanstveno-istraživačkom smislu, projekt je polučio i značajne aplikativne koristi osmislivši jednostavan, interaktivni i vizualno dopadljiv sustav korisnih  alata koji se mogu koristiti za analizu stanja i trendova u turizmu, kreiranje budućih razvojnih scenarija te kao podrška u procesima donošenja strateških i poslovnih (razvojnih i marketinških) odluka, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Već na inicijalnom predstavljanju  rezultata projekta, nazočni dionici su se pohvalno izrazili o kvaliteti i iskoristivosti prezentiranih alata.

Dodana vrijednost ovog projekta leži i u činjenici da su se projektni partneri obvezali u budućnosti raditi na stalnom inoviranju i ažuriranju alata. Iste će stavljati na raspolaganje dionicima - potpisnicima tzv. pisma namjere s Ekonomskim fakultetom u Splitu (a time i ostalim partnerskim institucijama u projektnoj mreži).  Na ovaj način uspostavlja se trajna suradnja između dionika javnog, privatnog i civilnog sektora te Fakulteta kroz dijeljenje informacija, alata i znanja na različite načine i  različitim sredstvima.

Vrijedno je istaknuti da je ovo već drugi Interreg - MED projekt na kojem Katedra za turizam i gospodarstvo Ekonomskog fakulteta u Splitu surađuje s vodećim partnerom, Sveučilištem iz Venecije  te sveučilištima iz Algarvea i Malage, a koji je, između ostaloga i rezultat odličnih ocjena koje su evaluatori dodijelili prvom zajedničkom projektu. S ponosom ističemo da upravo započinje izrada i trećeg projekta (na temu inovacija u području turizma, a u kontekstu odrednica tzv. „Blue economy“ strategije), u suradnji sa Sveučilištem CA' Foscari, čime ponovno kapitaliziramo stečene reference.