Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Sve novosti

STIPENDIST TURIZMA

16. travnja 2018. | Izdvojeno

Le Méridien Lav, Split, dio Marriott International lanca hotela zajedno sa Ekonomskim fakultetom u Splitu TRAŽI ZVIJEZDE! KrEAtiVnOSt… motiviranost… i profesionalni razvitak zaposlenih ono je na čemu gradimo svoj daljnji rast.

Otvaramo natječaj!

STIPENDIST TURIZMA (m/ž)

Pravo sudjelovanja u programu imaju studenti treće godine preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija turizma.

UVJETI NATJEČAJA?

  • mogućnost ljetne plaćene prakse u hotelu Le Meridien Lav, Split u sezoni 2018. (od početka lipnja do kraja rujna uz uvažavanje studentskih obaveza). Prednost u natječaju imaju kandidati koji odrade ljetnu praksu u sezoni 2018. u Le Meridien Lav, Splitu.
  • mjesečna stipendija u iznosu od 1.000 Kn tijekom 10 mjeseci studija na četvrtoj i petoj godini diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija turizma i hotelijerstva (sveukupno 20 mjeseci po 1.000 Kn) u akademskim godinama 2018./2019. i 2019./2020.
  • tijekom četvrte i pete godine studija, primatelj stipendije nema obvezu raditi u hotelu Le Meridien Lav, Split, osim tijekom ljetne sezone od početka lipnja do kraja rujna uz uvažavanje studentskih obaveza.
  • po završetku diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija primatelj(i) stipendije ima osiguran posao (ugovor o radu) i ima obvezu raditi u hotelu Le Meridien Lav, Split onoliko mjeseci koliko je primao stipendiju (primjerice, ako je student 15 mjeseci primao po 1.000 Kn stipendije, po završetku studija mora 15 mjeseci raditi za plaću). Za svaki neodrađeni mjesec rada, primatelj stipendije dužan je vratiti Davatelju stipendije 1.000 Kn po svakom neodrađenom mjesecu rada.
  • međusobna prava i obveze između studenta, hotela Le Meridien Lav, Split i Ekonomskog fakulteta u Splitu bit će regulirane ugovorom.
  • odabir odgovarajućeg pristupnika u potpunosti je u nadležnosti hotela Le Meridien Lav, Split. Odabranik će biti obaviješten osobno od strane hotela telefonski i/ili e-poštom te kroz obavijest na naslovnici Fakulteta.

Vaše cijenjene prijave i životopise, na hrvatskom i engleskom jeziku, do 31.05.2018. molimo slati (s napomenom "za stipendista turizma") na adresu:

e-adresa: inge.mrkonjic@lemeridiensplit.com
ili  
adresa: Grljevačka 2A, 21312 Podstrana
tel: 021 500 442
stranica: www.lemeridien.com/split

 

 

Ispiši