Korisne informacije

Korisne informacije za potencijalnog i novog turističkog vodiča

Prije samog upisa na odgovarajući seminar, uputno je da se kandidati informiraju o tome ispunjavaju li sve, zakonom utvrđene uvjete, za obavljanje djelatnosti turističkog vodiča.

Ove informacije se mogu dobiti u Uredu za turizam (IV. kat), Vukovarska 1, 21 000 Split. 
Više informacija na: http://www.udu-sdz.hr/gospodarstvo2.htm


Prije navedeno nije uvjet za upis na seminar / polaganje stručnog ispita, ali je uvjet za pribavljanje iskaznice turističkog vodiča.