Natječaj i prijave na seminar / stručni ispit za turističkog vodiča

OBAVIJEST POTENCIJALNIM POLAZNICIMA:
 

OBAVIJEST POTENCIJALNIM POLAZNICIMA SEMINARA ZA TURISTIČKE VODIČE:

Upisi na zimski ciklus seminara za turističkog vodiča su zatvoreni. 
Za dodatne informacije javite se Tajnici ispitne komisije, Marini Tudor. 

 

U nastavku ostavljamo proces prijave za pripremu potencijalnih budućih polaznika

 

PROCES PRIJAVE 

Korak 1:  Ispuniti elektronsku prijavnicu

Korak 2:  Dostaviti Natječajnu dokumentaciju tajnici ispitne komisije (Ured broj 239, II. kat Aneksa Ekonomskog fakulteta), do 21.10.2016., svaki radni dan u vremenu od 10:00 do 12:00 hi to:

•    Preslik osobne iskaznice (za državljane RH) ili putovnice (za državljane država članica EU osim RH)
•    Preslik svjedodžbe* o završenoj srednjoj školi (original na uvid) ili preslika diplome* visokoškolske ustanove (original na uvid)

•    Dokaz o znanju stranog jezika radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika*.
•    Preslik Uvjerenja o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita (vodiči drugih županija). 

Napomena*

Prilikom upisa NE vršiti uplatu. Nakon formiranja grupe, dobiti ćete obavijest o uplati prve rate. 

• Strane inozemne svjedodžbe obavezno moraju biti nostrificirane.
• Kao dokaz znanja stranog jezika priznaje se isključivo: 
- diploma profesora ili magistra stranog jezika za specificirani strani jezik
- međunarodno priznata diploma o aktivnom znanju stranog jezika (minimalno  razina C i ne starija od 10 godina) 
- za izvorne govornike nostrificirani preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi (original na uvid) ili preslika diplome fakulteta (original na uvid). 

U svim ostalim slučajevima strani jezik je potrebno polagati u sklopu stručnog ispita.

KORAK 3: Potpisati Ugovor o pohađanju seminara (osobno prilikom upisa) 

Napomena: 
Natječajna dokumentacija se može dostaviti i poštom (adresa: Ekonomski fakultet, Cvite Fiskovića 5, 21 000 Split, Centar za cjeloživotno obrazovanje, n/r Marina Tudor s  naznakom „za seminar za turističkog vodiča) ili na e-mail: marina.tudor@efst.hr , no svakako treba osobno doći potpisati Ugovor o pohađanju seminara.