Uvjeti upisa na seminar za turističke vodiče

Za prijavu na seminar za turističkog vodiča, te polaganje stručnog ispita polaznici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 

  • Da su državljani države članice Europske Unije  

  • Da imaju najmanje srednju stručnu spremu. 

  • Da aktivno poznaju najmanje jedan strani jezik.

  • Da popune elektronsku prijavu za upis, donesu natječajnu dokumentaciju te potpišu Ugovor o pohađanju seminara.