Cijena seminara za Voditelja poslovnice

kategorija upisa  cijena seminara
iznos 1. faze
(rok uplate: 30.10.2015.) 
 

iznos 2. faze
(rok uplate: 15.12.2015.) 
 

iznos 3. faze
(rok uplate: 15.01.2016.) 
 
Polaznik koji upisuje
puni seminar za voditelja poslovnice
4.200,00 kn 1.680,00 kn 1.680,00 kn  840,00 kn 
Polaznik koji istovremeno 
upisuje i seminar za vodiča i 
seminar za voditelja poslovnice
ukupno 8.440,00 kn 3.376,00 kn 3.376,00 kn  1.688,00 kn 
Polaznik koji je prethodno završio 
seminar za turističkog vodiča
3.100,00 kn  1.240,00 kn 1.240,00 kn  620,00 kn


Popusti:

Pravo na 5 % popusta ostvaruju:

• Studenti i članovi Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Split (Alumni).

• Pravne osobe koje na seminar upisuju 2 i više polaznika.

Napomena:

U cijenu seminara su uključeni:

• Predavanja 
• Nastavni materijali
• 2 izlaska na pojedini ispit u sklopu dva slijedna seminarska ciklusa 

Seminar je moguće uplatiti u 3 gore navedena obroka isključivo ako je polaznik fizička osoba. Ukoliko uplatu vrši firma, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samih upisa. 
Ukoliko polaznik ne položi ispit iz dva (predviđena) puta, svaki dodatni izlazak na ispit naplaćuje se 300,00 kn

Navedene naknade, oslobođene su PDV-a prema Članku 58., Stavak 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14).

Informacije za uplatu seminara za voditelja poslovnice

Primatelj Ekonomski fakultet u Splitu
Opis plaćanja Seminar za voditelja poslovnice; Ime i prezime polaznika
IBAN (HPB) HR5723900011100015220
Model plaćanja 02
Poziv na broj

257 01 

   
   

Informacije za uplatu seminara za polaznike koji odjednom upisuju i seminar za turističkog vodiča i seminar za voditelja poslovnice:

Primatelj  Ekonomski fakultet u Splitu
Opis plaćanja  Vodič + Voditelj poslovnice; Ime i prezime polaznika
IBAN (HPB)  HR5723900011100015220
Model plaćanja    02
Poziv na broj  257