Uvjeti upisa na seminar za Voditelja poslovnice

Za prijavu na seminar za voditelja poslovnice, te polaganje stručnog ispita polaznici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:


• Da imaju najmanje srednju stručnu.

• Da aktivno poznaju najmanje jedan svjetski jezik, te pasivno još jedan.

• Da ispune elektronsku prijavu za upis, osobno donesu natječajnu dokumentaciju te potpišu Ugovor o pohađanju seminara.