Poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomije i poslovne ekonomije

Trajanje: 6 semestara (3 godine)
ECTS bodovi: 180
Opis studija: Opis doktorski PDS
Nastavni plan i program: Doktorski PDS Ekonomije i poslovne ekonomije
Vrsta studija: Poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomije i poslovne ekonomije
Smjerovi:
  • Ekonomija
  • Poslovna ekonomija
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.
Broj pristupnika: 8 + 12
 
Uvjeti za upis

Na Poslijediplomski sveučilišni studij može se prijaviti osoba koja je završila:

  • sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije,
  • sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u polju ekonomije ili poslijediplomski stručni studij u polju ekonomije ili poslijediplomski znanstveni studij u polju ekonomije, pri čemu se priznaje određeni broj ECTS-ova sukladno pravilima studija.

Osobama sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem u polju ekonomije, koje su upisale poslijediplomski znanstveni ili stručni studij (magistarski studij) po prijašnjim propisima ili poslijediplomski specijalistički studij i kojima je do završetka studija ostala samo izrada i obrana magistarskog ili završnog rada, priznat će se određeni broj ECTS-ova sukladno pravilima studija.