Diplomski studij Ekonomije

Trajanje: 2 godine
ECTS bodova: 120
Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij i uvjeti za upis propisani Pravilnikom Fakulteta.
Vrsta studija: diplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Kompetencije koje se stječu završetkom studija:
 • vladanje cjelovitim znanjima iz ekonomije i ekonomskih disciplina
 • sposobnost kreativne primjene kvantitativnih i statističkih metoda u ekonomiji
 • sposobnost primjene naprednih metoda analize i istraživanja
 • sposobnost rješavanja problema funcioniranja ekonomskih sustava
 • sposobnost višedimenzijskog načina razmišljanja
 • sposobnost kreianja i formulacije novih ideja u ekoomiji
Usmjerenja:
 • Međunarodna ekonomija i europske integracije
  • razumijevanje mehanizama.europskih integracija
  • razumijevanje utjecaja europskih integracija na nacionalne ekonomije
 • Ekonomska politika i financijska tržišta
  • razumijevanje uloge ekonomske politike u razvitku nacionalne ekonomije
  • potpuno razumijevanje uloge javnih financija i novca u nacionalnoj ekonomiji.
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija, student može nastaviti studij na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima na poslijediplomskom doktorskom studiju u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra ekonomije