Stručni studij Menagement malog poduzeća

Trajanje: 3 godine
ECTS bodova: završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i razredbeni ispit
Vrsta studija: Vrsta studija:
Nastavni programi: Nastavni programi
Kompetencije koje se stječu završetkom studija:
 • vladanje osnovnim znanjima iz ekonomije i ekonomskih disciplina
 • sposobnost primjene kvantitativnih i statističkih metoda u poslovanju
 • sposobnost rješavanja operativnih problema funkcioniranja poslovnih sustava
 • sposobnost konzistentnog načina razmišljanja
 • razumijevanje uloge poslovnih informacijskih sustava u poslovanju
 • sposobnost poslovne komunikacije
 • aktivno znanje stranog jezika Europske unije u području struke
Usmjerenja na III godini studija:
 • Management
  • razumijevanje problema organizacije i upravljanja poslovnim sustavima
  • sposobnost primjene osnovnih menadžerskih znanja i vještina
 • Marketing
  • razumijevanje uloge marketinga u poslovanju
  • sposobnost rješavanja operativnih marketiških problema.
 • Financije
  • razumijevanje uloge financija poduzeća
  • razumijevanje osnova funkcioniranja financijskih institucija i tržišta
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom stručnog studija ekonomije student može nastaviti studij na ovom Fakultetu na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, u trajanju od jedne godine (60 ECTS) odnosno drugom stručnom ili diplomskom studiju na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, ukoliko zakonom ne bude drugačije propisano.