Stručni studij Turističko poslovanje

Trajanje: 3 godine
ECTS bodova: 180
Uvjeti za upis: završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i razredbeni ispit
Vrsta studija: stručni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Kompetencije koje se stječu završetkom studija:
  • vladanje osnovnim znanjima iz ekonomije i ekonomskih disciplina
  • sposobnost primjene kvantitativnih i statističkih metoda u poslovanju
  • sposobnost rješavanja operativnih problema funcioniranja poslovnih sustava
  • sposobnost konzistentnog načina razmišljanja
  • razumijevanje uloge poslovnih informacijskih sustava u poslovanju
  • sposobnost poslovne komunikacije
  • razumijevanje turizma kao specifične djelatnosti
  • sposobnost upravljanja u turizmu i ugostiteljstvu
  • aktivno znanje stranog jezika Europske unije u području struke.
Usmjerenja na III godini studija:  
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom stručnog studija ekonomije student može nastaviti studij na ovom Fakultetu na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, u trajanju od jedne godine (60 ECTS) odnosno drugom stručnom ili diplomskom studiju na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, ukoliko zakonom ne bude drugačije propisano.