Oglasna ploča

Preliminarne rang liste za upis na diplomske sveučilišne studije

Poštovane pristupnice i pristupnici,

Ovdje možete naći preliminarne rang liste

Primjedbe na objavljene preliminarne rang liste za upis na diplomske sveučilišne studije možete uputiti prodekanu za nastavu prof. dr. sc. Željku Garači na e-mail garaca@efst.hr najkasnije do 03.10.2011. u 11:00 sati.

Na temelju razmatranja pristiglih primjedbi moguće je da dođe do izmjena na objavljenim rang listama te ih se utoliko ne smije smatrati konačnima niti podaci na njima garantiraju bilo kakva prava pristupnicima. Moguće je da neki pristupnici ne ostvare pravo upisa na prikazanom studiju ili smjeru zbog eventualnog otklanjanja pogrešaka u postupku rangiranja.

Upisi će se obaviti u ponedjeljak 03.10. prema sljedećem rasporedu.

 • Poslovana ekonomija, smjerovi Financijski management te Računovodstvo i revizia u 13:00 u Malom amfiteatu.
 • Poslovana ekonomija, smjerovi Management, Informatički management te Marketing u 14:00 u Malom amfiteatu.
 • Ekonomija, svi smjerovi u 15:00 u dvorani D1.
 • Turizam, svi smjerovi u 15:00 u dvorani D2

Ostale informacije o postupku upisa i potrebnim dokumentima možete pronaći na web stranicama Fakulteta.

Nedolazak na upise u zakazano vrijeme znači dodatne troškove upisa.

Ukoliko pristupnik nije u mogućnosti osobno pristupiti upisu može poslati opunomoćenika s punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika te ga informirati o svim podacima potrebnim za upis, posebice o izbornim predmetima.

Redoviti studenti trebaju uplatiti 350 kn na ime troškova upisa.

Izvanredni studenti plaćaju školarinu od 7000 kn za 60 ECTS-a te 350 kn za troškove upis koje je moguće uplatiti jednom uplatnicom.

Podaci o uplatnim računima se nalaze na web stranicama fakulteta.

Sretno s upisom i dobrodošli na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu,

Prodekan za nastavu
Prof. dr. ac. Željko Garača

 

  Objavio: Skroza Velimir 01.10.2011

  Oglasna ploča

  Upisi

  Studij

  Stegovna odgovornost studenata

  Javna nabava

  Razno

  Oglasi