About us - About us - Publishing

Publishing

Publishing

The individual scholarly work of faculty is the foundation of research and teaching activities and the publishing activity is only one segment of its success. A number of scientific and professional papers have been published in the edition of the Faculty, of which 260 books and textbooks, 8 Collected Works of the Faculty, 3 books from the library "Social-Economic Development", 11 books in editions of Works, 30 conference proceedings, and over 230 studies and projects.

We particularly emphasize the journal Management: Journal of Contemporary Management Issues which focuses on the current problems in the field of management, primarily those that occur in transition countries today, but not ignoring the general ones. In this context, the functional, subject and general aspects of management are within scope and interests of the journal and its readership.

Publication record of the Faculty of Economics, Business and Tourism in Split - September 1, 2018.

 • Ž. Mateljak, D. Mihanović, I. Veža: Upravljanje proizvodnjom, Split, 2017.
 • Z. Reić, M. Mihaljević Kosor, V. Šimić: Ekonomija, Split, 2017.
 • E. jurun, N. Ratković: Poslovna statistika s primjerima u microsoft excelu, Split, 2017.
 • A. Rozga: Statistika za ekonomiste, 6. izd. Split, 2017.
 • Z. Babić: Modeli i metode poslovnog odlučivanja, 2. izd. Split, 2017
 • Z. Babić, N. Tomić-Plazibat, Z. Aljinović: Matematika u ekonomiji. Split, 2017.
 • Z. Babić, N. Tomić-Plazibat: Poslovna matematika, 6. izd. Split, 2017. 
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 21, No 2, December 2016.
 • Roberto Ercegovac: Teorija i praksa bankovnog menadžmenta, Split, 2016.
 • Grupa autora: Preporuke za inovaciju studijskih programa iz Ekonomije i Poslovne ekonomije na temelju ishoda učenja, ur. Host, Alfirević, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Split/Rijeka, 2016.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 21, No 1., June, 2016.
 • Grupa autora: Menadžment informatičkih projekata, ur. D. Garbin Praničević, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2016.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 21, Special issue, March, 2016.
 • Gorana Duplančić Rogošić: English for Business and Economics 2 Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2016. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Grupa autora: Obiteljsko poduzetništvo, ur. D. Kružić, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Mostar, 2016.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 20, No 2, December 2015.
 • Marketing Theory and Practice – Building Bridges and Fostering Collaboration, Zbornik radova konferencije CROMAR i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split, 2015. (Book of extended abstracts ; CD ROM with full papers)
 • Grupa autora: Informacijsko-komunikacijske tehnologije u cjeloživotnom učenju, (ur. Mario Jadrić, Maja Ćukušić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2015. (tiskano i CD)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 20, No 1, June, 2015.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 20, Special issue, May, 2015.
 • Pavić, Ivan: Mikroekonomija - teorija i praksa, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2015.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 19, No 2, December, 2014.
 • Grupa autora: Upravljanje organizacijskim promjenama i znanjem, (ur. Nikša Alfirević, Daniela Garbin Praničević, Anita Talaja), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2014.
 • Grupa autora: Financije nakon krize – Forenzika, etika, održivost, (ur. Marijana Čurak, Ana Kundid, Josip Visković), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2014.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 19, No 1, June, 2014.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 18, No 2, December, 2013.
 • Grupa autora: Mogućnosti restrukturiranja Aluminij d.d. Mostar, (ur. Dejan Kružić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (CD)
 • Magda Pašalić: Business English 1 for Students of Economics and Business Economics, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Sanja Marinov, Gorana Duplančić Rogošić: English in Tourism 1 – Workbook, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (CD)
 • Sanja Marinov, Gorana Duplančić Rogošić: English in Tourism 1 – Course Book, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (CD)
 • Bakotić, Danica: Kompenzacijski management - Zbirka zadataka, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Marinov, Sanja: English in Tourism, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Radić, Tihomir: Zavičajnost u svijetu globalizacije, 1 izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet i Redak, Split, 2013.
 • Malešević Perović, Lena;Ćorić, Bruno: Makroekonomija – Teorija i politika, 1. izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Crnjak Karanović, Biljana, Miočević Dario: Osnove međunarodnog marketinga, 1 izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Pervan, Maja: Mikroekonomija – zbirka zadataka, 3. izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 18, No 1, June, 2013.
 • Challenges of Europe: The Guest for Now Competitiveness, 10 th International Conference, University of Split, Faculty of Economics, Split, 2013. (CD-ROM)
 • Buble, Marin; Bakotić, Danica: Kompenzacijski menadžment, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Jadrić, Mario; Ćukušić, Maja; Lenkić, Marina: E-učenje: Moodleu praksi, 2. izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. 
 • Grubišić, Dragana: Poslovna ekonomija, 3 izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Grupa autora: Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog sustava (ur. Zdravka Aljinović, Branka Marasović), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Grupa autora: Identitet jadranskog prostora Hrvatske: Retrospekt i prospekt, (ur. Biljana Crnjak-Karanović  i drugi), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 17, No 2, November, 2012.
 • Grupa autora: Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja poslovnih procesa – empirijsko istraživanje, (ur. Marin Buble), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Grupa autora: Mala i srednja poduzeća - Financijska politika i ekonomsko-financijski okvir podrške, (ur. Ljiljana Vidučić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Kružić, Dejan; Bulog, Ivana: Obiteljska poduzeća: životni ciklusi, nasljeđivanje i odživost,Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Jadrić, Mario; Ćukušić, Maja; Lenkić, Marina: E-učenje: Moodleu praksi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Grupa autora: Menadžment, vođenje i organizacija u XXI. stoljeću, Interkatedarski zbornik Katedre za menadžment, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 17, No 1, June, 2012.
 •  (CD)Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.English for Business 2,Gorana Duplančić Rogošić: 
 •  (e-nastavni materijal za web EF-a)Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.English for Business 1,Gorana Duplančić Rogošić: 
 • Nikolić, Nikša, Pečarić, Mario: Uvod u financije, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Pašalić, Želimir: Promet i gospodarstveni razvoj, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 16, No 2, November, 2011.
 • Grupa autora:  Višedimenzijski informacijski sustavi - skladištenje i analitička obrada podataka,  (ur. Željko Garača, Maja Ćukušić)  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Grupa autora:  Rudarenje podataka - Različiti aspekti informacijskog društva, (ur. Željko Garača, Mario Jadrić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Babić, Zoran: Modeli i metode poslovnog odlučivanja, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Petrić, Lidija: Upravljanje turističkom destinacijom - načela i praksa, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 16, No 1, June, 2011.
 • Challenges of Europe: Growth and Competitiveness – Reversing the Trends, 9 th International Conference, University of Split, Faculty of Economics, Split, 2011. (CD-ROM)
 • Aljinović, Zdravka; Marasović, Branka, Šego, Boško: Financijsko modeliranje, 2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Buble, Marin; Matić, Ivan: Ostvarivanje funkcije menadžmenta u malim hrvatskim poduzećima, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Grupa autora: Gradovi i regije hrvatskog priobalja, (ur. Šimunović; Ivo, Fredotović, Maja),  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet  i Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 • Pivac, Snježana: Statističke metode, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011. (e-nastavni materijal)
 • Grupa autora: Financije danas – dijagnoze i terapije (ur. Vidučić, Ivanov, Pečarić) Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Split, 2010.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 15, No 2, November 2010.
 • Mihić, Mirela Kroskulturno ponašanje potrošača i marketinska komunikacija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010.
 • Babić, Zoran: Linearno programiranje, 2. izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010
 • Šiško Kuliš, Marija; Grubišić Dragana: Upravljanje kvalitetom, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010
 • Jurišić, Vesna: GELD- und BANKWESEN, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 15, No 1, May 2010.
 • Šerić, Neven: Tržišno poslovanje malog poduzeća,  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Radmilo Derado, Sanja: Business English 3, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Grupa autora: Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja poslovnih procesa (ur. M. Buble), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010.
 • Grupa autora: Računovodstveno izvještavanje u RH i harmonizacija sa zahtjevima EU (ur. Branka Ramljak), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010.
 • Pavić, Ivan; Benić, Đuro; Hashi, Iraj: Mikroekonomija, (3. izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 14, No 2, November 2009.
 • Matić, Ivan; Pavić, Ivana; Mateljak, Željko: Menadžment - priručnik za nastavu, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Marinov, Sanja; Pašalić, Magda; Radelić, Željka: English for Tourism 1- Study materials for Undergradate Students of Tourism, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Pašalić, Magda; Marinov, Sanja; Radelić, Željka:  Business English 3 - Study materials for Undergraduate Students of Economics and Business Studies, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Pašalić, Magda; Marinov, Sanja; Radelić, Željka: Exercises to accompany Business English 3-  Study materials for Undergraduate Students of Economics and Business Studies, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Jurišić, Vesna: Deutsch 1- Geschäftskommunikation, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Jurišić, Vesna: Deutsch 2 - Deutsch im Unternehmen, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Duplančić Rogošić, Gorana: English for tourism 1 - For Undergraduate Professional Program: Tourism Operations, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Challenges of Europe: Financial Crisis and Climate Change, 8 th International Conference, University of Split, Faculty of Economics, Split, 2009. (CD-ROM)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 14, No 1, May 2009.
 • Duplančić, Daša: Tjelesna i zdravstvena kultura, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Buble, Marin: Menadžment, (2. izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Rozga, Ante: Statistika za ekonomiste, (5. izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Garača, Željko: ERP sustavi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Šamanović, Prodaja - Distibucija - Logistika,  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Mihić, Mirela: Upravljanje osobnom prodajom: Vještine prodaje i pregovaranja, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 13, No 2, May 2008.
 • Radelić, Željka; Pašalić, Magda; Marinov, Sanja: Business English 1 for Students Undergraduate Degree Programme, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Babić, Zoran; Tomić Plazibat, Neli; Aljinović, Zdravka: Matematika u ekonomiji, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Babić, Zoran; Tomić Plazibat, Neli; Aljinović, Zdravka: Matematika, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Babić, Zoran; Tomić Plazibat: Poslovna matematika, (5. izdanje) Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Garača, Željko: Poslovni informacijski sustavi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Pervan, Maja: Mikroekonomija - Zbirka zadataka, (2. dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 13, No 1, May 2008.
 • Od poduzetničke ideje do izrade poslovnog plana (red. Kružić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Global Integration of Graduade Programmes – GIGP  2007, International Conference, (ed. Moscardini, Loutfi, Goić, Vlasova), University of Split, Split, 2008., 110 str.
 • Pavić, Ivan; Benić, Đuro; Hashi, Iraj: Mikroekonomija, (2.dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 634 str.
 • Hell, Marko, Multimedijalni e-priručnik (MS Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Power point, MS Vision), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007 (e- priručnik CD)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 12, No 2, November 2007.
 • Enterprise in transition,  Seventh International Conference on Enterprise in Transition, Split-Bol, May 24-26, 2007; Faculty of Economics, Split, 2007. (Book of extended abstracts ; CD ROM with full papers)
 • Jurun, Elza: Kvantitativne metode u ekonomiji, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Vujević, Ivan: Ekonomski leksikon računovodstveno-revizijskih, financijsko-analitičkih i burzovno-trgovinskih izraza, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 155 str.
 • Alfirević; Nikša; Matić; Ivan; Pavić, Ivana: Menadžment - priručnik za nastavu, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 274 str.
 • Garača, Željko: Informatičke tehnologije, (2. dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 240 str.
 • Reić; Zlatan; Mihaljević; Maja; Zorić, Mile: Ekonomija, (2.dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 358 str.
 • Grubišić, Dragana: Poslovna ekonomija, (2. dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 365 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 12, No 1, May 2007.
 • Filipić, Petar: Makroekonomija za svakoga, Slobodna Dalmacija i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2006., 203. str.
 • Regionalni operativni program Splitsko-dalmatinske županije, (ur. Lidija Petrić) Splitsko-dalmatinska županija i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2006., 336 str.
 • Pavić, Ivan; Benić, Đuro; Hashi, Iraj: Mikroekonomija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 577 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 11, No 2, November 2006.
 • Buble, Marin: Menadžment, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 772 str.
 • Babić, Zoran; Tomić-Plazibat, Neli: Poslovna matematika, (4. dopunjen o izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 247 str.
 • Rozga, Ante: Statistika za ekonomiste, (4. izmijenjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 419 str.
 • Jurun, Elza; Pivac, Snježana; Arnerić, Josip, Primijenjena ekonometrija 1: Kvantitativne financije, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 138 str.
 • Tomić-Plazibat, Neli; Aljinović; Zdravka; Marasović, Branka, Matematički modeli u financijskom upravljanju, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 155 str.
 • Hrvatska i EU - izazovi integracije, (ur. Vesna Barić Punda, Branko Grčić, Mario Pečarić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 205 str.
 • Petrić, Lidija. Destinacijski management, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split,  2006. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Petrić, Lidija, Osnove turizma,. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Mihić, Mirela: Vještine prodaje i pregovaranja, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, , Faculty of Economics, Split, Vol. 11, No 1, May 2006.
 • Vujević, Ivan: Financijska analiza u teoriji i praksi, (2. dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 316 str.
 • Enterprise in transition: Sixth international Conference on Enterprise in Transition, Split-Bol, May 26-28, 2005, (ed. Biljana Crnjak Karanović), Faculty of Economics, Split, 2005. Book of extended abstracts ; CD ROM with full papers
 • Marinov Sanja;. Pašalić, Magda: English-croatian dictionary of tourism, = Englesko-hrvatski rječnik turističkog nazivlja, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 335 str
 • Reić; Zlatan; Mihaljević; Maja; Zorić, Mile: Ekonomija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 295 str.
 • Pervan, Maja: Mikroekonomija - zbirka zadataka, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 422 str.
 • Garača, Željko, Informatičke tehnologije, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 232  str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 10, No 2, November 2005.
 • Mala i srednja poduzeća: financijski, računovodstveni i pravni aspekt osnivanja i poslovanja (ur. Ljiljana Vidučić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 184 str.
 • Babić, Zoran: Linearno programiranje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 306 str.
 • U sjećanje: Ekonomski institut – Split 1965. – 1975., Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 39 str.
 • Babić, Zoran; Tomić Plazibat, Neli; Zdravka Aljinović: Matematika za ekonomiste, (2. izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2005, 421 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 10, No 1, May 2005.
 • Jurišić, Vesna: Deutsch-kroatisches kleines Wirtschaftswoerterbuch = Mali njemačko-hrvatski ekonomski rječnik, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2005., 175 str.
 • Jurišić, Vesna: Hrvatsko-njemački turistički rječnik = Kroatisch-deutsches touristsches woerterbuch, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2004., 308 str.
 • Grčić, Branko: Statistika u Microsoft Excel-u, (3.dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2004., 192 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 9, No 2, November 2004.
 • Jurišić, Vesna: Kommunizieren in der Geschäftswelt, (2. dopunjeno izdanje), Ekonomski fakultet, Split, 2004., 168 str.
 • Vujević,. Ivan: Revizija, (2. izdanje) Ekonomski fakultet, Split, 2004.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 9, No 1, May 2004.
 • Vujević, Ivan: Management, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2004.
 • Babić, Zoran; Tomić-Plazibat, Neli; Aljinović, Zdravka: Matematika za ekonomiste,  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2004. 421 str.
 • Grubišić, Dragana: Poslovna ekonomija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split, 2004., 367 str.
 • Suvremena financijska pitanja i izazovi razvitka hrvatskog financijskog sustava, Ekonomski fakultet u Splitu i Ekonomski fakultet u Zagrebu, Split, 2004., 266 str.
 • Garača, Željko: Poslovna informatika - Od bita do globalizacije, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split, 2004., 316 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 8, No 2, November 2003.
 • Babić, Zoran; Neli, Tomić-Plazibat: Poslovna matematika, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 238 str.
 • Ekonomija i politika tržišnog društva (urednici: Bogomir Kovač, Zlatan Reić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 444 str.
 • Lukšić, Branimir: Trgovačko pravo - IV izdanje dopunjeno s pravom elektroničke trgovine, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 229 str.
 • Reić, Zlatan; Mihaljević, Maja: Uvod u ekonomiju, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 247 str.
 • Rozga, Ante: Statistika za ekonomiste, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003, 423 str.
 • Osnove gospodarskog razvitka grada Splita, (urednici: Branko Grčić, Srećko Goić, Petar Filipić, Ivo Šimunović), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 206 str.
 • Rozga, Ante; Grčić, Branko: Poslovna statistika, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 271 str.
 • Buble, Marin: Management malog poduzeća, II. dio: Osnove managementa, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 234 str.
 • Petrić, Lidija: Osnove turizma, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 178 str.
 • Jurišić, Vesna: Njemačko-hrvatski rječnik za početnike u turizmu, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 102 str.
 • Enterprise in Transition, Fifth International Conference, (22-24. May 2003), Faculty of Economics, Split, 2003. (abstract in the Book & paper on CD-ROM)
 • Vujević, Ivan: Revizija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split, 2003., 154 str.
 • Vujević, Ivan: Financijska analiza, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 191 str.
 • Buble, Marin, Management malog poduzeća, I. dio, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 211 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split,  Vol. 8, No 1, May 2003.