Novosti - Izdvojeno

Izdvojeno

Izdvojeno

Edukacija za pripremu i polaganje ispita za Poreznog savjetnika

5. September 2019. | Izdvojeno

 HKPS logo

EFST logo

HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA U SURADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM U SPLITU

ORGANIZIRA

EDUKACIJU ZA PRIPREMU I POLAGANJE ISPITA ZA POREZNOG SAVJETNIKA

PROGRAM:

  1. Osnove poreznog sustava, porezne politike i financijsko izravnanje (3 nastavna sata)
  2. Porezno pravo u Republici Hrvatskoj (14 sati)
  3. Porez na dobit (4 sata)
  4. Porez na dohodak i doprinosi (8 sati)
  5. Neizravni porezi i carine (8 sati)
  6. Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija (10 sati)
  7. Osnove financijskog sustava Republike Hrvatske (3 sata)
  8. Pravo trgovačkih društava (4 sata)
  9. Subjekti porezno pravnog odnosa (2 sata)

Početak edukacije:

25.10.2019.

Mjesto održavanja:

EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU, CVITE FISKOVIĆA 5, dvorana D4

Vrijeme održavanja:

od 25. listopada do 07. prosinca 2019. godine petak (16-20h) i subota (9-13h).

Predavači:

Sveučilišni profesori, porezni savjetnici i porezni inspektori.

Naknada:

5.000,00 po kandidatu, obvezna uplata prije početka edukacije na žiro račun HKPS HR75 2340 0091 1105 29472  kod Privredne banke Zagreb.

Informacije:

na telefon 091/443-0639 ili na e-mail pervan@efst.hr.

Prijave se primaju do 18. listopada izravno na telefon ili putem e-mail adrese. Edukacija će se održati ako se prijavi dovoljan broj kandidata.