Novosti - Studij

Studij

Studij

Osiguranje studenata od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u akademskoj godini 2018./2019.

5. March 2019. | Studij, Izdvojeno, Razno, Oglasi

Svi studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu (redoviti i izvanredni) osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) tijekom akademske godine 2018./2019., kod CROATIA OSIGURANJA.

Osiguranje počinje u 00:00 sati 01. 10. 2018. i traje do 24:00 sati 30. 09. 2019. 

Za ostvarivanje prava na naknadu štete potrebno je da student popuni obrazac Prijava nesretnog slučaja i preda Studentskoj referadi na potvrdu, a potom dostavi CROATIA OSIGURANJU.

Documents to download