Kontakti Centara za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Kontakt osoba: 

Marina Tudor, dipl. ing. mng.
Stručna suradnica u Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Ured broj 239 (Aneks, II. kat ) 
Ekonomski fakultet u Splitu
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split

 

T: (+385) (21) 430 651
F: (+385) (21) 430 701
E: marina.tudor@efst.hr