Razlikovni program

Otvorene su prijave za upis na razlikovne programe u Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Za detalje kliknite na linkove Programa.

RAZLIKOVNI PROGRAMI:

  1. Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine 

  2. Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu (SPUDS)

  3. Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomski specijalistički stručni studij iz Managementa (PSPEC)

Sve informacije s obzirom na epidemiološku situaciju pratite na našem linku