NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije

Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija

 • Regije i okoliš
 • Europske integracije
 • Upravljanje makroekonomijom
 • Novac i financije

Broj pristupnika: 10

Poslijediplomski specijalistički studij Poslovna ekonomija

 • Menadžment
 • Marketing
 • Financijski menadžment
 • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • Računovodstvo 

Broj pristupnika: 15

Natječaj je zaključen za akademsku godinu 2020./2021.

Uvjeti upisa:

 • Završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije,
 • Završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obvezu polaganja tri razlikovna predmeta.

Akademski naziv: Sveučilišni specijalist ekonomije (univ. spec. oec.)

Trajanje studija: 3 semestra / 90 ECTS

U slučaju da se za pojedini studij prijavi više kandidata od prethodno navedenih kvota, prioritet upisa odredit će se na temelju rezultata selekcijskog postupka.

Prijave se podnose preporučeno poštom uz naznaku: Natječaj za Poslijediplomski specijalistički studij, na adresu:

Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split

Prijava mora sadržavati:

 • Popunjeni obrazac prijave
 • Ovjerenu kopiju diplome
 • Prijepis ocjena
 • Kopiju domovnice; za strane državljane odgovarajući dokument
 • Životopis

Cijena studija:

 • 45.000,00 kn za pristupnike koji su završili diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije

 • 52.000,00 kn za pristupnike koji su završili diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije 

Mogućnosti plaćanja:

 • Jednokratno prilikom upisa uz 5% popusta
 • Na rate, prva rata (1/2 školarine) pri upisu, a druga tijekom narednih 12 mjeseci

Studij će se izvoditi ako se prijavi dovoljan broj kandidata.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  u Centru za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu, na e-mail: pds@efst.hr ili  telefon: 021/430-720