Za studente - Ispitni rok

Ispitni rok

Ispitni rokovi u 2013/2014-oj

REDOVITI ISPITNI ROKOVI

Redoviti ispitni rokovi, održat će se u slijedećim terminima:

Ispitni rok  I dio ispitnog roka   II dio ispitnog roka  početak prijava
 Zimski  od 30. siječnja
do 12. veljače 2020.
 od 13. veljače 
do 26. veljače 2020.
 21. siječnja
 Ljetni  od 18. lipnja 
do 03. srpnja 2020.
 od 06. srpnja
do 17. srpnja 2020.
 10. lipnja
 Jesenski  od 24. kolovoza 
do 04. rujna 2020.
od 07. rujna 
do 18. rujna 2020. 
 14. kolovoza

Prijava i odjava ispita vrši se isključivo putem weba do dva radna dana prije prvog zakazanog datuma za određeni ispit. 

Ispit se prijavljuje dva dana prije pismenog, bez obzira da li je pismeni položen ili ne.

  • Za ispite koji se održavaju ponedjeljkom prijava ili odjava mora obaviti najkasnije u petak do 12 sati,
  • Za ispite koji se održavaju u nedjelju prijava ili odjava mora obaviti najkasnije u četvrtak do 22 sata,
  • Za ispite koji se održavaju u subotu prijava ili odjava mora obaviti najkasnije u četvrtak do 12 sati.

Napomena za studente Bolonjskih studija:

  • Studenti mogu prijaviti samo one ispite za koje je profesor evidentirao potpis.
  • Student za svaki pojedini predmet odabire jedan od ponuđenih termina usmenog ispita za taj predmet (time se istovremeno prijavljuje pismeni dio ispita).

Zakazene termine ispitnih rokova možete naći na slijedećim stranicama.

Služba za prediplomske, diplomske i stručne studije