Fakultet - Izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom nazivu

Izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom nazivu

Izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom nazivu

Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva s nazivima stečenim završetkom studija prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju KLASA: 003-05/16-02/11, UR.BROJ: 2181-196-02-01-16-01 od 13. prosinca 2016. godine, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, utvrđeni su nazivi koji odgovaraju stručnim nazivima stečenim završetkom sveučilišnog dodiplomskog, stručnog dodiplomskog i poslijediplomskog stručnog studija po prijašnjim propisima, a koje nazive osobe koje su završile te studije mogu koristiti u pravnom prometu i bez izdavanja posebne isprave.

Ukoliko ipak osoba traži izdavanje potvrde o odgovarajućem stečenom nazivu, potrebno je Ekonomskom fakultetu u Splitu podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde. Uz zahtjev je potrebno dostaviti:

 1. presliku diplome
 2. dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi od ukupno 120,00 kn, plaćeno na:
 • IBAN Državni proračun RH: HR12 1001 0051 8630 0016 0
 • Model: 64
 • Poziv na broj: 5002-1644-84477684422
 • Opis: Upravna pristojba
 1. dokaz o uplati troškova za izdavanje potvrde u iznosu od 300,00 kn, plaćeno na:
 • IBAN Fakultet:  HR57 2390 0011 1000 1522 0
 • Model: 02
 • Pozivom na broj: 200
 • Opis: Potvrda o akademskom nazivu