Fakultet - Sustav upravljanja kvalitetom - Vrednovanja

Vrednovanja

Događanja

Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija  na 
Ekonomskom fakultetu u Splitu

Sveučilište u Splitu u sklopu svojih aktivnosti vezanih za osiguravanje kvalitete provodi i studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija.

Postupak se provodi prema anketnom upitniku usvojenom na 92. sjednici Senata održanoj 20. veljače 2014, a sama provedba postupka opisana je u Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu.

Cilj postupka je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija.

Vrednovanje se provodi kod studenata koji su završili preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij  ili specijalistički diplomski stručni studij.

Vrednovanje kvalitete nastavnog rada na 
Ekonomskom fakultetu u Splitu

Na temelju

1. Pravilnika Sveučilišta u Splitu o postupku vrednovanja kvalitete nastavnika i nastave od strane studenata (donio Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj 90. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013.godine ) i

2Postupka sustava upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta u Splitu: Planiranje i provedba anketiranja

se provodi vrednovanje kvalitete nastavnog rada tijekom akademske godine od strane studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu na svakom mjestu održavanja predavanja / vježbi unutar preddiplomskog i  diplomskog sveučilišnog, te stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija.

Senat Sveučilišta u Splitu je na svojoj 90. sjednici, održanoj dana 19. prosinca 2013.godine, donio Anketni upitnik za vrednovanje nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu.  

Rezultati vrednovanja kvalitete nastavnog rada od strane studenata se predlažu na sjednici Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ekonomskog fakulteta, ocjenjuju na sjednici Vijeća studija te utvrđuju na sjednici Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Rezultati studentskog vrednovanja kvalitete nastavnog rada se objavljuju na intranetu EF-a i dostupni su nastavnom osoblju i studentima Ekonomskog fakulteta.

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na e-mail adresu: jelica.fabris@efst.hr.

Želimo vam mnogo uspjeha u izvršavanju vaših studentskih obveza i nadamo se da ćete nam pomoći u zajedničkom poslu unaprjeđenja kvalitete rada i studiranja na našem Fakultetu .