Novosti - Izdvojeno

Izdvojeno

Izdvojeno

(ažurirano) Interni natječaj za upis izbornih predmeta Stručna praksa i Stručna praksa DKU u 2019./2020.

10. rujna 2019. | Upisi, Studij, Izdvojeno

Sukladno čl. 4. Pravilnika o stručnoj praksi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu raspisuje se interni natječaj za upis izbornih predmeta "Stručna praksa" i "Stručna praksa - društveno korisno učenje (DKU)"

Prijave su otvorene 05.rujna u 16 sati.

Otklonjena je greška zbog koje za neke studijske programe nije bilo moguće priložiti potvrde za dodatne bodove. Molimo studente da prema potrebi ažuriraju svoje prijave.

Rok za prijavu na interni natječaj je od 05. rujna do 15. rujna 2019. godine.

Prijave studenata na interni natječaj zaprimaju se kroz e-prijavni obrazac koji će biti oglašen na portalu moj-efst.

Na interni natječaj se mogu prijaviti samo oni studenti koji temeljem stanja položenih ispita 15. rujna 2019. mogu u redovitom upisu (do 60±3 ECTS-a) upisati izborne predmete treće godine preddiplomskog studija ili izborne predmete druge godine diplomskog studija.

Selekcijski postupak se provodi uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

 1. ECTS ponderirani prosjek ocjena sa studija (raspon od 2,0 do 5,0 bodova),

 2. Plaćeni rad (uz potvrdu poslodavca); 0,1 bod za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,

 3. Dobrovoljna neplaćena stručna praksa ili volontiranje (uz potvrdu organizatora); 0,1 za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,

 4. Studentska natjecanja (uz potvrdu organizatora); 0,1 bod za svaku potvrdu; maksimalno 0,3 boda,

 5. Poznavanje stranih jezika - samo za studije: Turizam; Turizam i hotelijerstvo; Turističko poslovanje:

  1. Strani jezik položen u okviru studijskog programa boduje se temeljem umnoška prosječne ocjene (raspon od 2,0 do 5,0 bodova) i pondera 0,3,

  2. Strani jezik položen na edukacijama izvan studijskog programa fakulteta boduje se temeljem umnoška razine (razina A – 2,0 boda, razina B - 3,5 boda, razina C – 5,0 bodova) i pondera 0,3

  3. Bodovi za svaki pojedini strani jezik zbrajaju se za izračun ukupnog broja bodova za poznavanje stranih jezika.

U cilju bodovanja po kriterijima 2, 3, 4 i 5b student je dužan na e-prijavni obrazac koji će biti oglašen na mrežnim stranicama Fakulteta uploadati skenirane neophodne potvrde.

Rezultati selekcijskog postupka bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta 21. rujna 2019. godine.

Studenti koji nemaju Stručnu praksu kao izborni predmet u studijskom programu (Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment) mogu se prijaviti na natječaj, međutim, stručna praksa neće zamijeniti niti jedan izborni predmet, već će biti priznata samo u dopunskoj ispravi.