Novosti - Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

Izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom i stručnom nazivu

26. kolovoza 2020. | Studij, Izdvojeno, Razno

Izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom i stručnom nazivu

Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva s nazivima stečenim završetkom studija prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju KLASA: 003-05/16-02/11, UR.BROJ: 2181-196-02-01-16-01 od 13. prosinca 2016. godine, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, utvrđeni su nazivi koji odgovaraju stručnim nazivima stečenim završetkom sveučilišnog dodiplomskog, stručnog dodiplomskog i poslijediplomskog stručnog studija po prijašnjim propisima, a koje nazive osobe koje su završile te studije mogu koristiti u pravnom prometu i bez izdavanja posebne isprave.

Ukoliko ipak osoba traži izdavanje potvrde o odgovarajućem stečenom nazivu, potrebno je Ekonomskom fakultetu u Splitu podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde. Uz zahtjev je potrebno dostaviti:

 

  1. presliku diplome
  2. dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi od ukupno 120,00 kn, plaćeno na:

 

IBAN Državni proračun RH: HR12 1001 0051 8630 0016 0

Model: 64

Poziv na broj: 5002-1644-84477684422

Opis: Upravna pristojba

 

  1. dokaz o uplati troškova za izdavanje potvrde u iznosu od 300,00 kn, plaćeno na:

 

IBAN Fakultet:  HR57 2390 0011 1000 1522 0

Model: 02

Pozivom na broj: 200

Opis: Potvrda o akademskom nazivu

Dokumenti za preuzimanje