Novosti - Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata s kojima Ekonomski fakultet u Splitu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

1. listopada 2021. | Javna nabava i financije

Dokumenti za preuzimanje