Novosti - Natječaji

Natječaji

Natječaji

Objavljena istraživačka monografija: „Business Environment During And After Covid-19 Pandemic”

3. studenog 2023. | Izdvojeno, Razno
Objavljena istraživačka monografija: „Business Environment During And After Covid-19 Pandemic”

U okviru SEA-EU projekata „Strateška fleksibilnost, digitalizacija i izvedba malih i srednjih poduzeća (SMEs) u Poljskoj i Hrvatskoj”, Sveučilište u Splitu u suradnji sa SEA-EU partnerskim Sveučilištem u Gdansku objavilo je istraživačku monografiju „Business Environment During And After Covid-19 Pandemic: Challenges for Polish and Croatian SMEs”. Autorice knjige su suradnice na navedenom međunarodnom Projektu: prof. dr. sc. Daniela Garbin Praničević i izv. prof. dr. sc. Anita Talaja s Ekonomskog Fakulteta u Splitu, te doc. dr. sc. Joanna Kuczewska i dr. sc. Aleksandra Borowicz s Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Gdansku. Recenzenti knjige bili su prof. dr. sc. Nikša Alfirević s Ekonomskog fakulteta u Splitu, te prof. dr. sc. Arkadiusz Kowalski sa SGH Warsaw School of Economics.

Navedeno djelo posebno „analizira imperativ digitalne transformacije i njezinu ulogu u (post)kriznom poslovnom okruženju što monografiju pozicionira kao prikladno štivo za istraživače malih i srednjih poduzeća, sveučilišne profesore i studente doktorskih/diplomskih studija, te posebice čitatelje koje zanima područje srednje i istočne Europe (CEE) i regija jugoistočne Europe (SEE)” (prof.dr.sc. Nikša Alfirević). Prema riječima recenzenta, „rukopis se koncentrira na zanimljivu i sve važniju temu izazova s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća, a koja se analizira kroz prizmu otpornosti poljskih i hrvatskih malih i srednjih poduzeća u specifičnim uvjetima gospodarskih poremećaja“ (prof. dr.sc.  Arkadiusz Kowalski).

 

 

Ciljevi
  • Partnerstvom do cilja
  • Dostojanstven rad i ekonomski rast