Novosti - Natječaji

Natječaji

Natječaji

Odluke o obustavi natječaja, zamjena na određeno vrijeme

6. svibnja 2022. | Natječaji

U prilogu su Odluke Fakultetskog vijeća o obustavi natječaja za zamjenu na određeno vrijeme na:

Katedri za opću ekonomiju

Katedri za kvantitativne metode

Katedri za računovodstvo i reviziju

Dokumenti za preuzimanje