Novosti - Oglasi

Oglasi

Oglasi

INCOME Tourism Project: “Companies' benefits of dual cooperative education - Experiences & Insights“

3. svibnja 2021. | Izdvojeno

U okviru INCOME Tourism projekta, u četvrtak 6. svibnja 2021. od 14:00 do 15:30 sati (CEST) održat će se treći webinar, ovaj put na temu „Koristi modela dualnog obrazovanja za turističku industriju: iskustva i uvidi“. Webinar će pružiti uvid u iskustva sa suradničkim učenjem, predstavljena iz poslovne perspektive. Mentori i partneri na Projektu iz turističkih tvrtki podijeliti će sa sudionicima svoja iskustva i odgovore na pitanja kako optimalno uključiti studente visokog obrazovanja u svoje tvrtke, te kako koristiti znanja stečena tijekom studiranja u praktičnom radu tj. procesu stjecanja stručnih kvalifikacija nakon završetka studija.  Neki će poslovni partneri također izvijestiti o mogućim izazovima i kako ih prevladati, te publici ostaviti i neka otvorena pitanja za daljnje promišljanje. Pozivamo sve zainteresirane studente i nastavnike na sudjelovanje uz prethodnu registraciju putem poveznice.
Webinar možete pratiti i putem Facebook-a.


Zašto sudjelovati?
Jeste li znali da EFST, jedini u Hrvatskoj razvija dualni način obrazovanja za studente turizma stvarajući pri tom visoko zapošljive profesionalce spremne za tržište rada budućnosti?
Što konkretno znači dualni način obrazovanja? To znači da je uspostavljen takav način suradnje između fakulteta kao institucije i institucije u kojoj se vrši stručna praksa da se točno dogovoreni i specificirani nastavni sadržaj koji se obrađuju u dvorani, iskustveno uči i u praksi. Ovo se posebno odnosi na znanja koja često nazivamo „soft skills“, odnosno meke vještine čija važnost posebno do izražaja dolazi u turističkom sektoru. Stoga je Ekonomski fakultet u Splitu, zajedno s međunarodnim partnerima iz Italije Španjolske, Portugala, Malte i Njemačke pokrenuo projekt pod nazivom „Income“ u sklopu kojeg se upravo razvijaju inovativni načini učenja, pokreću se pilot predmeti koji će jednog dana postati i uobičajeni dio studijskog programa.
U sklopu projekta organiziraju se i spomenuti webinari u sklopu kojih će stručnjaci iz svake pojedine države koja sudjeluje u projektu iznijeti stajališta o predstojećim izazovima za turistički sektor (među kojima je svakako i COVID pandemija), te o ulozi mekih vještina u suočavanju sa takvim izazovima. Zanimljivo, zar ne?

Vjerujemo da će ovi webinari itekako biti od koristi, ne samo našim studentima, već i široj javnosti kojoj su također otvoreni. Iskoristi priliku! Nova znanja pomažu ti navigati kroz izazove.

***************************************

As part of the INCOME Tourism project, the third webinar will take place on Thursday, May 6, 2021 from 2:00 pm to 3:30 pm (CEST) this time on topic „Companies' benefits of dual cooperative education - Experiences & Insights".
This webinar will offer an insight into actual experiences with cooperative learning, presented from a business perspective. Business leaders will share their approach for the ideal inclusion of higher education students into their companies, benefiting from the assets they contribute during their study time as well as from gaining them as qualified employees after the completion of studies. Some will also report challenges and how to overcome them and might leave some open questions for the audience to reflect upon.

We invite all interested students and teachers to participate with prior registration at the link.
The access to the event via Facebook is also available.


Why take part?
Did you know that Faculty of Economics, Business and Tourism Split is the only institution in Croatia, developing a dual way of education for tourism students while creating highly employable professionals who are ready for the future labor market?
What exactly does the dual mode of education mean? We are establishing an innovative cooperation model between our faculty and the institutions where the students are gaining practical knowledge and work experience. The specific teaching content from the classroom is being experienced in practice making the learning process more effective and making the students even more prepared for “the real world”. This especially refers to the knowledge that we often call "soft skills" that are especially important in the tourism sector. Therefore, the Faculty of Economics, Business and Tourism Split, together with international partners from Italy, Spain, Portugal, Malta and Germany, launched a project named "Income" where innovative ways of teaching and pilot courses are being developed, tailoring them so that in the future they will  become an integrative part of our study programs.
The project also offers, the mentioned above webinars, in which experts from each country participating in the project will present their views on the upcoming challenges for the tourism sector (including the COVID pandemic), and the role of soft skills in dealing with such challenges.
Interesting, isn't it?
We believe that these webinars will be very useful, not only to our students, but also to the general public to which they are also open. Don’t miss this opportunity! New knowledge helps you navigate through challenges.