Novosti - Oglasi

Oglasi

Oglasi

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života akad.god. 2016./2017.

20. travnja 2017. | Oglasi

Odjel za kvalitetu Sveučilišta u Splitu provodi postupak studentskog vrednovanja rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života. 

Cilj postupka je utvrditi zadovoljstvo studenata radom stručnih i administrativnih službi te zadovoljstvo različitim vidovima studentskog života (infrastruktura sastavnice, knjižnica i prostor za učenje sastavnice, Sveučilišna knjižnica, studentska referada, uprava sastavnice, studentski zbor sastavnice, studentski smještaj, studentska prehrana, kulturno-umjetnički sadržaji, sport i rekreacija, zdravstvena zaštita, međunarodna suradnja i ured za osobe sa posebnim potrebama) kako bi se ukazalo na potrebe i mogućnosti poboljšanja kvalitete rada stručnih i administrativnih službi te organizacije i realizacije ostalih vidova studentskog života.

Vrednovanje se provodi kod studenata preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, i preddiplomskih stručnih studija ili specijalističkih diplomskih stručnih studija osim za studente završnih godina.

Anketa se provodi elektroničkim putem.

Anketa je anonimna. 

Anketni upitnik student popunjava putem računala (koristeći preglednik Internet Explorer ili Mozila Firefox) ili putem mobitela na link ankete (http://evasys.unist.hr/evasys/online/).

Ispiši