Novosti - Oglasi

Oglasi

Oglasi

ERASMUS+ stručna praksa u inozemstvu

7. listopada 2019. | Oglasi

Natječaj za dodjelu financijske potpore

Poveznica na Natječaj za aktivnosti koje bi završile do 31. 05. 2020. Natječaj je otvoren do isteka sredstava. U najavi je i natječaj za aktivnosti iza 31.05.2020.g..

Prije prijave na Natječaj, student od Fakulteta treba na pripadajućem obrascu zatražiti odobrenje za prijavu za studentsku mobilnost: http://oliver.efst.hr/dokumenti/suradnja/QF92-1a.doc . Popunjen obrazac student dostavlja Erasmus koordinatorici Danijeli Coppola, zajedno s Letter of Confirmation (vezani dokument Natječaja) izdanom od praksodavca radi utvrđivanja usklađenosti planiranih aktivnosti prakse s ishodima učenja studijskog programa.

Tko se može prijaviti?

Na Natječaj za dodjelu potpore za stručnu praksu  mogu se prijaviti studenti koji u trenutku odlaska na mobilnost upisani u najmanje prvu godinu preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija, prvu godinu diplomskog ili specijalističkog studija ili prvu godinu poslijediplomskog studija. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti, kao i studenti koji će uskoro diplomirati, a praksu žele iskoristiti najdulje do 12 mjeseci nakon diplome. Za studente koji namjeravaju uskoro diplomirati, u trenutku podnošenja prijave obvezan je status studenta. Na Natječaj se mogu prijaviti studenti čiji je prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini bio najmanje 3,00 (iznimka studenti 1. godine preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija, prosjek ocjena u prethodnom semestru treba biti najmanje 3,00). Ukoliko bi se iznimno prijavio student s prosjekom nižim od 3,0 a nikako nižim od 2,75, potrebno je dostaviti 2 preporuke profesora.

Gdje se praksa može obavljati?

Stručna praksa može se obavljati u inozemnim tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, u državama članicama EU, EFTA državama (Island, Lihtenštajn i Norveška) te Makedoniji i Turskoj. Mobilnost prema Švicarskoj u okviru Erasmus+ programa nije moguća.

Praksu nije moguće obavljati u:
- europskim ustanovama
- organizacijama koje upravljaju programima EU

Stručnu praksu moguće je obaviti u predstavništvima RH u inozemstvu npr. školama, kulturnim institutima itd. pod uvjetom da će razdoblje mobilnosti imati međunarodni karakter. To znači da će student koji će obaviti stručnu praksu steći iskustva koja ne bi mogao steći da sličnu praksu obavlja u RH)

Aktivnosti stručne prakse trebaju biti u skladu s ishodima učenja studijskog programa u koji je student upisan.

Kako pronaći stručnu praksu?

Ponude stručne prakse kontinuirano se objavljuju na portalu http://erasmusintern.org/, mrežnim stranicama Sveučilišta: http://www.unist.hr/suradnja/programi/erasmus-plus/ponude-strucne-prakse , pretraživačima ponuda stručne prakse u Velikoj Britaniji: http://www.placement-uk.com/ , u Španjolskoj, Italiji i Portugalu: https://www.trainingexperience.org/ ,  http://www.spain-internship.com/en/ , https://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/en/internships/offers-internships-hotels-2018.html​ i svim zemljama: https://efst.higheredtalent.org, portalu agencije za posredovanje u pronalasku stručne prakse: https://www.pic-management.com/en/schools-universities/...

Student stručnu praksu može pronaći i samoinicijativno ili uz pomoć mentora.

Dužina boravka

Najkraće trajanje mobilnosti je 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Tjedno je potrebno ostvariti 40 radnih sati.

Školarina

Za vrijeme razdoblja mobilnosti studenti Sveučilišta u Splitu ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

Iznos potpore

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj instituciji. Konačan iznos financijske potpore za akademsku godinu određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU).

Programske zemlje su podijeljene u sljedeće tri skupine:

Skupina 1 – 600 €ura mjesečno
Danska, Finska, Irska, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo

Skupina 2 – 550 €ura mjesečno
Austrija, Belgija, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Njemačka, Španjolska, Nizozemska i Portugal

Skupina 3 – 500 €ura mjesečno
Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija, Slovenija i Turska

U slučaju ostvarivanja prava na uvećanje potpore zbog slabijeg socio-ekonomskog statusa (http://www.efst.unist.hr/studiranje/za-studente/mobilnost-studenata/prijava-za-mobilnost) student ostvaruje pravo na dodatnih 100 €ura.

Osiguranje

Uz obvezno zdravstveno osiguranje i EU zdravstvenu iskaznicu, student je prije odlaska na stručnu praksu  dužan sklopiti policu osiguranja od nezgode i od odgovornosti (student mora biti osiguran od prvog do zadnjeg dana ugovorene stručne prakse).

Praksa kao dio studija

Od a.g. 2015/2016. stručna praksa uključena je u sveučilišne i stručne studijske programe i to kao izborni kolegij u 6. semestru stručnih studija Management malog poduzeća i Turističko poslovanja i prediplomskih studija Poslovne ekonomije i Turizma, te 3. semestru diplomskih studija Poslovne ekonomije, Turizma i Ekonomije.

U prihvatnom pismu (Letter of Confirmation - vezani dokument Natječaja) za stručnu praksu inozemna prihvatna organizacija mora navesti od 5 do 10 radnih zadataka koji se planiraju realizirati kroz stručnu praksu i koji moraju biti povezani sa studijem/smjerom. Temeljem Prihvatnog  pisma za stručnu praksu Prodekanica za nastavu studentu predlaže potencijalnog mentora s Fakulteta, koji razmatra definirane radne zadatke. Ako potencijalni mentor s Ekonomskog fakulteta u Splitu prihvati mentorstvo, Fakultet studentu odobrava prijavu za odlazak na odabrani  program stručne prakse (mentor i Prodekanica potpisuju obrazac:  http://moj.efst.hr/dokumenti/studiji/QF12_13_ocjena_prakse.doc), uz mogućnost priznavanja stručne prakse u inozemstvu za zamjenu za izborni predmet i 6 ECTS bodova. Ako ne uspije naći mentora na Fakultetu, studentu se može odobriti prijavu za odlazak na odabrani program stručne prakse, ali bez mogućnosti priznavanja stručne prakse u inozemstvu za izborni predmet i dodjele ECTS bodova.

Ako student ne želi priznavanje stručne prakse u inozemstvu za izborni predmet i dodjelu ECTS bodova, Prodekanica za nastavu ili ERASMUS+ koordinatorica temeljem Prihvatnog pisma za stručnu praksu studentu trebaju potvrditi usklađenost radnih zadataka s ishodima učenja studijskog programa u koji je student upisan.

Kontakt

Za dodatne informacije, nakon pažljivo proučenog teksta Natječaja i uputa, kontakt osoba je Danijela Coppola, ERASMUS+ koordinatorica Fakulteta, Aneks zgrade Fakulteta, 2. kat, ured 237, dcoppola(na)efst.hr .